Ny trendrapport: Hur mår Sveriges Webbplatser 2019


Trendrapporten ”Hur mår Sveriges Webbplatser” redovisar resultaten från den årliga undersökning som Web Service Award genomför med syfte att bland annat ta reda på hur webbplatsansvariga upplever sin arbetssituation och kvaliteten på sina webbplatser, samt hur de ser på utvecklingen av sin webbplats.

Undersökningen besvarades av 482 webbplatsansvariga på företag, statliga verk, kommuner, landsting och organisationer. Undersökningen vänder sig till de företag/organisationer som har eller skulle kunna ha möjlighet att arbeta professionellt med sin webbplats. Undersökningen genomfördes under april/juni 2019 via internet med en förfrågan per e-post. De tillfrågade är både kunder och icke-kunder till WSA.

[Tidigare trendrapporter om webbplatser samt intranät går att ladda ner här: om-foretaget/rapporter/ ]

 

Beställ trendrapporten kostnadsfritt här: