Ny trendrapport: Hur mår Sveriges Intranät 2019


Trendrapporten ”Hur mår Sveriges intranät 2019” redovisar resultaten från den årliga undersökning som Web Service Award genomför med syfte att bland annat ta reda på hur intranätansvariga upplever sin arbetssituation och kvaliteten på sina intranät, samt hur de ser på utvecklingen av sina intranät. [Tidigare trendrapporter om webbplatser samt intranät går att ladda ner här: om-foretaget/rapporter/ ]

 

Undersökningen besvarades av 312 intranätansvariga på företag, statliga verk, kommuner, landsting och organisationer. Undersökningen genomfördes under oktober/november 2019 via internet med en förfrågan per e-post. De tillfrågade är både kunder och icke-kunder till WSA.

 

Beställ trendrapporten kostnadsfritt här: