Relevant, inkluderande och öppet från Försvarsmakten


Försvarsmakten har genomfört WSA-undersökningar sporadiskt under ganska många år.
– När årets undersökning gjordes var det tyvärr ganska länge sedan vi gjorde den förra, säger Anders Sjödén som tillsammans med Joakim Gustafsson arbetar med utveckling och förvaltning av digitala kanaler på Försvarsmakten.

Undersökningarna har gjorts för att bättre förstå hur deras besökare uppfattar webbplatsen och vad de tycker. Den allra senaste gjordes specifikt för att få insikter till arbetet med en ny webbplats.

– Den viktigaste insikten vi fick den här gången var att besökarna fortfarande tycker att den är bra och att de hittar det de söker, säger Joakim. Eftersom den börjar bli till åren hade vi förväntat oss ett mycket lägre resultat.

Inkluderande, öppen och engagerande

Försvarsmaktens webbplats ska tydligt förklara verksamheten och stärka varumärket och är ett av de huvudsakliga verktygen för kommunikation med externa målgrupper.
– Försvarsmaktens relevans och allmänhetens förtroende för vår förmåga att lösa vår uppgift bygger till stor del på en kommunikation som är relevant, inkluderande, öppen och engagerande, säger Joakim.

På ett övergripande plan har all kommunikation med Försvarsmakten som avsändare som huvudsakligt mål att stärka legitimiteten för Försvarsmakten och att öka attraktionen som arbetsgivare i syfte att rekrytera och bibehålla personal.

Berätta om hur ni arbetar internt för att utvecklas och förbättra er webbplats?

– Centralt på ledningsnivå arbetar vi tvärfunktionellt med olika intressenter, i organisationen arbetar vi för att alla som bidrar med innehåll och arbetar med webbplatsen ska förstå syftet med kommunikationen och därmed jobba mot samma mål, säger Anders. Vi mäter, analyserar och följer upp för att säkerställa att vi är på väg åt rätt håll.

De är två personer som arbetar centralt med utveckling och förvaltning av digitala kanaler och två personer på Försvarsmaktens HR-centrum som jobbar med rekryteringswebbplatsen. Dessutom har de ett 30-tal redaktörer runt om på deras organisationsenheter i landet.

Eftersom Försvarsmakten är en myndighet, behöver de följa tillgänglighetskraven som finns på offentliga webbplatser, och andra lagar som gäller offentliga aktörer, till exempel arkivlagen och lagen om allmänna handlingars offentlighet.

Öka engagemangsgraden

Den mest grundläggande målgruppen, är allmänheten i stort. För att vara relevant för de externa målgrupperna måste de möta förväntningarna på att skapa intressant och inspirerande innehåll.
– Vi har därför ett stort behov av att öka engagemangsgraden på webbplatsen.

Under 2020 har vi tagit fram en ny innehållsstrategi och påbörjat det konceptuella arbetet med en ny webbplats som ska ersätta de nuvarande. Vi hoppas att vi snart kan börja bygga den och därmed bättre möta både våra egna och användarnas behov i framtiden.

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 27 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Läs intervjuer med övriga nominerade här >>