Bostadsförmedlingen i Stockholm: Tillgängligheten i fokus för Bostadsförmedlingen


Det är på webbplatsen bostad.stockholm.se som bostadssökande hittar lediga bostäder. Här får de också all information de behöver kring hur det går till att söka bostad genom Bostadsförmedlingen i Stockholm, och vilket regelverk som gäller. 

I dagsläget är de två personer som jobbar med webbplatsen som sin huvudsakliga arbetsuppgift. Thomas Gille, som är webbansvarig och Maria Brohoff som sen i våras har gått in som webbstrateg. Utöver det har de utvecklare på sin enhet för digitala tjänster.
– Som stöd har vi också vår webbyrå, Visma, berättar Thomas. Dessutom jobbar övriga kommunikatörer på bolaget en del med webben också. I organisationen har vi innehållsansvariga som går igenom innehållet de ansvarar för var fjärde månad. 

Hur har distansarbete och restriktioner påverkat ert arbete med er webbplats?

 – Arbetet med webbplatsen har inte påverkats speciellt mycket på grund av pandemin och de restriktioner den har medfört, svarar Thomas. Förutom då att vi nu arbetar hemifrån och har fler digitala möten, men så ser det ju ut i samhället i stort idag. 

Bostadsförmedlingen i Stockholm har genomfört WSI-undersökningar ett flertal gånger tidigare. De senaste åren har de jobbat mycket med tillgänglighet och även arbetat med att bli bättre för sina besökare. Därför kändes det viktigt att genomföra en WSI-undersökning även i år.

– Förutom WSI och tillgänglighetsrevisioner, använder vi främst Google Analytics för att mäta hur webbplatsen går, berättar Thomas. Vi har lärt oss att små insatser kan göra underverk för besökarna. Det är också tydligt att vi behöver bli bättre på att berätta om vissa av de funktioner vi har på webbplatsen, som besökarna inte hittar. 

Det Thomas tror sticker ut mest är att de kan bli mycket bättre vad gäller mobil upplevelse av webbplatsen. Idag kommer runt 75 procent av deras besökare via mobilen.

– Våra besökare efterfrågar en användarvänlig och intuitiv webbsida, ja förutom att de vill ha en bostad då. För oss blir det då viktigt att vi har en tillgänglig webb. Vår känsla är att ju bättre vi tillgänglighetsanpassar webben, desto bättre blir webben för övriga besökare också.

Vilka designtrender tycker ni är mest spännande och inspirerande?

­– Vi har märkt ett ökat fokus på bra bilder och filmer, framförallt i våra bostadsannonser. Vi samarbetar med fastighetsägarna här för att uppfylla det.

”Små insatser kan göra underverk för besökarna ” Thomas Gille, Webbansvarig på Bostadsförmedlingen i Stockholm

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 26 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Läs intervjuer med övriga nominerade här >>