Trendrapport: Hur mår Sveriges webbplatser 2022


Trendrapporten ”Hur mår Sveriges Webbplatser” redovisar resultaten från den årliga undersökning som Web Service Award genomför sen 2006 med syfte att bland annat ta reda på hur webbplatsansvariga upplever sin arbetssituation, resurser, om det finns mål, verktygen bakom webbplatsen, kvaliteten på sina webbplatser, hur de följer upp arbetet samt hur de ser på utvecklingen av sin webbplats. För att nämna några av områdena som tas upp i trendrapporten Hur mår Sveriges webbplatser 2022?

[Tidigare trendrapporter om webbplatser samt intranät går att ladda ner här: om-foretaget/rapporter/ ]

Beställ trendrapporten kostnadsfritt här:

Om du inte ser beställningsformuläret så kan du gå till det via länken: https://pages.upsales.com/4095u64ad43955e2649bca3c8713e2c162067