Ny trendrapport: Hur mår Sveriges webbplatser 2023


Trendrapporten ”Hur mår Sveriges Webbplatser” redovisar resultaten från den årliga undersökning som Web Service Award genomför sen 2006 med syfte att bland annat ta reda på hur webbplatsansvariga upplever sin arbetssituation, resurser, om det finns mål, verktygen bakom webbplatsen, kvaliteten på sina webbplatser, hur de följer upp arbetet samt hur de ser på utvecklingen av sin webbplats. För att nämna några av områdena som tas upp i trendrapporten Hur mår Sveriges webbplatser 2023

Några fakta från årets trendundersökning:

 • 87 procent uppger att det planeras att göra större förändringar av webbplats.
 • 15 procent ska bygga ny webbplats.
 • 19 procent av planerade webbprojekt stoppas.
 • 55 procent har mätbara mål med sin webbplats.
 • 47 procent uppger att de har de ekonomiska resurserna de behöver.
 • 62 procent av webbansvariga tycker deras webbplats har en bra struktur.
 • 46 procent uppger att innehållet är sökmotoroptimerat (SEO).
 • 58 procent har rutiner för att se att innehållet är korrekt.
 • 78 procent, uppger att de har ett välfungerande CMS.
 • 11 procent uppger att de använder AI på sina webbplatser.
 • 80 procent uppger jobbar aktivt med att förbättra för besökarna att hitta på deras webbplatser.
 • 48 procent som följer upp och utvärderar förbättringar.

Beställ trendrapporten kostnadsfritt här:

Om du inte ser beställningsformuläret så kan du gå till det via länken:

https://pages.upsales.com/4095ua9083f891fc04a0685764e86e11e8c92

[Tidigare trendrapporter om webbplatser samt intranät går att ladda ner här: om-foretaget/rapporter/ ]