Webbinar 5 oktober: Hur mår Sveriges webbplatser?


När? Torsdag 5 oktober, kl. 09:00-10:00
Var? Digitalt via Zoom
Pris? Gratis [Obs begränsat antal platser]

Välkommen till Web Service Awards webbinar Hur mår Sveriges webbplatser 2023?

För att svara på frågan kommer Pierre Du Rietz, VD och Chefsanalytiker, Web Service Award luta sig mot resultatet från trendundersökningen Hur mår Sveriges webbplatser 2023. Grunden för rapporten är Web Service Awards årliga trendundersökning där webbansvariga på företag, statliga verk, kommuner, regioner och organisationer svarat på frågor om deras arbetssituation, hur det ser ut med resurser, om det finns mål, verktygen bakom webbplatsen, kvaliteten på sina webbplatser, hur de följer upp arbetet samt hur de ser på framtiden med sina webbplatser. Pierre kommer även att varva detta med resultatet från utförda WSI-undersökningar av webbplatser för att se hur besökarna uppfattar webbplatserna. Massa intressant statistik och slutsatser utlovas.

Det kommer även finnas utrymme för frågor

Om du inte ser formuläret ovan så anmäl dig via:

https://pages.upsales.com/4095u33cd7e43b9f14a81be0a7f6a43b8dcdf