Ny trendrapport: Hur mår Sveriges intranät 2023?


Trendrapporten ”Hur mår Sveriges Intranät” redovisar resultaten från den årliga undersökning som Web Service Award genomför sen 2008 med syfte att bland annat ta reda på hur intranätsansvariga upplever sin arbetssituation, resurser, om det finns mål, verktygen bakom intranäten, kvalitetsarbete, vad som är på gång, hur de följer upp arbetet för att nämna några av områdena som tas upp i trendrapporten Hur mår Sveriges intranät 2023?

[Tidigare trendrapporter om intranät samt webbplatser går att ladda ner här: om-foretaget/rapporter/ ]

Beställ trendrapporten kostnadsfritt här:

[Om du inte ser beställningsformuläret så kan du gå till det via länken:

https://pages.upsales.com/4095uaeb527c9b0d947649528d9e84b28f16b ]