Ett nytt och stabilt intranät för SRV återvinning


”Flera delar av vår verksamhet innebär en viss säkerhetsrisk. Det är ytterst viktigt att rutiner och checklistor finns tillgängliga för våra medarbetare.”
 Melissa Mangematin, Huvudansvarig för intranätet, SRV återvinning

SRV återvinnings intranät är nominerad till bästa intranät i Web Service Award.

En enorm förflyttning har gjorts under 2023 hos SRV återvinning, med Melissa Mangematin i spetsen. Hon är kommunikationspartner med ansvar för extern webb och till och med mitten av mars även huvudansvarig för intranätet.

– Det gamla intranätet var från 2011 och låg i det som tidigare hette Episerver, men i så gammal version att vi inte kunde uppgradera utan behöva ominstallera, berättar Melissa. Som redaktör var det väldigt begränsat vad som gick att påverka i design och funktionalitet.

Mobilvänligt intranät såg dagens ljus

Det fanns inga möjligheter till interaktion och det fanns ingen möjlighet att mäta eller dra slutsatser om hur det gamla intranätet användes. Dessutom gick det inte att komma åt via mobiltelefon så det var inte tillgängligt för alla medarbetare. Så det fanns ett stort behov att skapa ett gemensamt intranät för SRV som är enkelt att använda och till nytta för alla.

– Intranätet ska vara ett stöd i och en utgångspunkt för arbetet, säger Melissa. Det ska bidra till förståelse för SRVs mål, verksamheten, kunderna och mellan medarbetare.  

Arbetsgruppen som tog fram det nya intranätet bestod av representanter från staberna HR & Kommunikation (projektledare från kommunikation), IT och Kvalitet och miljö och representanter från verksamheterna Behandling och Insamling.

– Förutom WSI så mäter vi i det integrerade verktyget i Sitevision. Redaktionen går igenom resultatet från våra mätningar och väljer ut områden att arbeta vidare med nästkommande år. 

Vill se en ökning på tre områden

När de genomförde den senaste WSI-undersökningen fanns det tre områden där de var särskilt intresserade av att se en förbättring:

– Vi ville se användarnas upplevelse av att informationen är relevant och sann öka från 31 % till 60 %. Det ökade till 60%. (Web Service Index – information). Vi ville se användarnas upplevelse av att rätt information hittas lätt öka från 38 % till 70 %. Det ökade till 60% och vi fortsätter att arbeta med det målet 2024 (Web Service Index – användarvänlighet). Andelen anställda som använder intranätet minst en gång per vecka ska öka från 30 % till 50 %. (Web Service Index – besöksfrekvens på intranätet). Och vi ville se att andelen anställda som anser att intranätet underlättar det dagliga arbetet och ger svar på frågor, ska öka från 19 % till 50 %. Det ökade till 60 % (Web Service Index – användarnytta).

Finns det några särskilda krav som ställs på er?

– Vi har ju många lagkrav, även många nya, som påverkar alla delar av vår verksamhet. Flera delar av vår verksamhet innebär en viss säkerhetsrisk vilket medför att det är ytterst viktigt att rutiner och checklistor finns tillgängliga för våra medarbetare.

Melissa Mangematin, Huvudansvarig för intranätet, SRV återvinning

 SRV återvinning är nominerade i kategorin Intranät.

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 31 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Hela programmet till WSA-dagen finns på:  https://www.webserviceaward.com/wsa-dagen-2024/program/

WSA-dagen är ett kostnadsfritt digitalt event men begränsat antal platser.

Läs intervjuer med övriga nominerade här >>