AI ska hjälpa Sollentunas medborgare


” Det systematiska arbetet med tillgänglig information är vårt fokusområde. Användaren i fokus är grunden i allt vi gör.” – Malou Hedebro, webbansvarig, Sollentuna Kommun

Sollentuna.se är nominerade till bästa webbplats inom samhällskommunikation i Web Service Award.

Sollentuna Kommun är ingen duvunge i det här sammanhanget. WSI-undersökningen är något de genomfört varje år sedan flera år tillbaka.

– Vi vill veta vad våra användare tycker om webbplatsen, säger Malou Hedebro som är webbansvarig på Sollentuna Kommun. Och det hjälper oss sedan till rätt satsningar för att förbättra sajten.
Kommuner har en väldigt stor mängd information som ska förmedlas till många målgrupper. För Malou och hennes kollegor gäller det att nå ut och göra det enkelt för besökare att hitta och förstå informationen som presenteras.

WSI-undersökningen är en väldigt bra indikator på om vi är på väg åt rätt håll eller inte. Sen så följer vi även annan statistik för att förstå besökarnas användarmönster. Och så får vi in en hel del synpunkter på webben genom ett formulär som finns på varje sida. 

Prioriterade områden

Sollentuna Kommun jobbar med en central webbredaktion som består av fyra huvudredaktörer och arbetet leds av Malou. Till sin hjälp har de även ett mindre antal redaktörer ute i organisationen som hanterar specifika sidor.
2023 har handlat om att förvalta och fortsätta att utveckla den befintliga sajten. Varje år planeras ett antal utvecklingsaktiviteter som tagits fram utifrån prioriterade områden. Det kan handla både om teknisk utveckling och förbättringar i innehåll och struktur.
– I år har vi lagt extra fokus på förbättring av interna arbetssätt och fortsatt anpassning av innehåll där Klarspråk är en central del, berättar Malou. Och så har vi nyligen infört en AI-tjänst för att skapa en mer individanpassad webbupplevelse. Besökaren får förslag på relevanta länkar till innehåll baserat på sitt användarmönster.

Arbetet med att uppfylla lagkraven på tillgänglighet har också fortsatt att vara ett centralt fokusområde. Detta garanterar att webbplatsen är tillgänglig för alla användare, oavsett eventuella funktionsnedsättningar.

– Vi fortsätter att arbeta utifrån användarvänlighet och tillgänglighet med användaren i fokus, säger Malou. Och vi är stolta över att vi vågar testa ny AI-teknik som förhoppningsvis ska mottas väl av våra besökare.

Hur brukar ni jobba med resultatet av den här typen av undersökningar?

– Vi går igenom resultatet nog och analyserar mönster över tid, berättar Malou. Sen sätter vi upp en handlingsplan för året baserat på de insikter vi fått från undersökningen. Vi kopplar också samman resultatet med besöksstatistik och andra lärdomar vi fått på annat sätt. I vissa fall ser vi också behov av att göra lite mer djupgående undersökningar i form av djupintervjuer med användare.

Den kommunala verksamheten är omfattande och det finns väldigt mycket information som inte alltid är så enkel att ta till sig.
– Det är vår uppgift att se till att rätt mängd information finns tillgänglig och presenteras på ett begripligt sätt. Sen har vi ju också ett lagstadgat krav på tillgänglighet genom kraven i WCAG.

Under 2024 kommer det systematiska kvalitetsarbete att fortsätta och där ingår teknisk utveckling och förbättringar i innehåll och struktur.
– Sollentuna.se har nu några år på nacken så vi kommer att göra en viss designuppdatering. Sen så kommer vi att jobba vidare med sökförbättringar och anpassningar för mobilen. AI-tjänster kommer också att bli än mer aktuellt under nästa år så det kommer vi att bevaka.

Finns det någon särskild funktion eller en prestation som gör att just ni borde vinna WSA i år?

– Jag vill gärna lyfta det systematiska arbetet med tillgänglig information som vårat fokusområde. Användaren i fokus är grunden i allt vi gör. Vi vill helt enkelt att våra användaren ska hitta och förstå det som eftersöks. Vår roll handlar mycket om att guida rätt och se till att webben underlättar kontakten med kommunen.

Malou Hedebro, Lina Carlsson, Ingrid Reuterdahl Román, Johan Åhström och Eva Nilsson, Sollentuna kommun

Sollentuna Kommun är nominerade i kategorin Samhällskommunikation

Vinnarna av årets Web Service Award utses den 31 januari på WSA-dagen. [Läs mer om WSA-dagen och prisutdelningen här>>]

Hela programmet till WSA-dagen finns på:  https://www.webserviceaward.com/wsa-dagen-2024/program/

WSA-dagen är ett kostnadsfritt digitalt event men begränsat antal platser.

Läs intervjuer med övriga nominerade här >>