Spaningar från fredagsfika om intranät 3 maj


Älskar att det är fredag! Och extra mycket när vi på Web Service Award haft ett digitalt fredagsfika om intranät.

Fredagsfikat starta med att jag höll en kortare trendspaning där jag tog upp utvalda slutsatser från utförda intranätundersökningar och våra trendrapporter. En intressant spaning från senaste trendrapporten är att enbart 47 procent av intranäten är tillgänglighetsanpassade.

Just tillgängliga intranät blev även dagens första fråga och hur EU direktivet som kommer gälla från sommaren 2025 kommer påverka intranäten. Här blev det intressanta samtal om vad som läggs in i tillgänglighet.

 De från den offentliga sektorn har levt med direktiven tidigare så intressant här att höra vilka utmaningar de haft så att de kan bli en brygga mot de privata som nu hamnar i direktivet.

Viktigt förstås att CMSet stöder arbetet men även att redaktörerna vet hur de ska arbeta för att göra innehållet tillgängligt. Här kom vi in på rutiner och även lite mer specifikt om allt-texter. Blev en intressant diskussion om hur de ska skrivas. Gäller att inte bara beskriva bilden utan vad den ska förmedla. Är något som många nog missar.

Vi kom även in på klarspråk och vikten av att göra begripligt innehåll. Här brukar jag lyfta att vi har två målgrupper de som är vana, där det kan räcka med en länk, och de som inte är det som kan behöva mer instruktioner mm. Slår här ett slag för CORE-modellen.

Hände även väldigt mycket i chatten under mötet. Kul med att så många delade med sig av länkar, exempel och även direktiv.

Vi kom även in på hur AI kan hjälpa till med tillgänglighet eller vilka utmaningar det skapar. Var även olika verktyg kom upp och erfarenheten av dem.

På slutet diskuterade vi även organisationen bakom intranätet och redaktörskapet. Är en intressant fråga som vi kommer behöva prata mer om. För att nämna några av våra samtal. Stort tack till Nina NordströmPer Hård af SegerstadSofia LindowSofia LarssonBarbro LindhCamilla Nilsson BorgströmRikard SpålséusNiclas LindblomAnders HansPetra GrausMalin HanssonJohanna LöwendahlAnders SundmanJoachim ÖsthSara von KnorringClara EnqvistChristina SöderlundEva Påhlman min kollega Johan Nylinder och alla andra fantastiska deltagare.

Ser fram emot nästa fredagsfika den 14 juni. Hoppas vi ses då!

Skrivet av:

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm.