Jury


Inom varje kategori nomineras de webbplatser som erhållit högst index i genomförda Web Service Index undersökningar under kalenderåret, till en finalomgång. I den första finalrundan väljer juryn ut fyra webbplatser inom respektive kategori till slutfinal.

Juryn tar främst hänsyn till fakta som framkommit om de nominerade webbplatserna under undersökningsperioden. I kategorierna Information & Service, Samhällskommunikation och Intranät är det indexresultatet som bedöms. I kategorin E-handel, är det dels indexresultatet, dels frågor om reklamation och klagomålshantering som bedöms. Vidare sker en genomgång av de nominerade webbplatsernas förmåga att leva upp till lagar, förordningar och etiska regler. Det sker även tester av de nominerade webbplatserna som är av sådan natur att de bör hållas hemliga för att få en så rättvis bedömningsgrund som möjligt.

På samma sätt väljs vinnarna inom respektive kategori.

Juryn

Web Service Award 2019 års jury består av:

  • Mamite Andersson, IT&Telekomföretagen
  • Matilda Nordfeldt, Sveriges Annonsörer
  • Helena Gamble, Stockholms Handelskammare
  • Pierre Du Rietz, Web Service Award AB