Regler


Web Service Award uppmärksammar de som besökarna anser ger bäst service via webben.

Alla deltagande måste ha genomfört en Web Service Index (WSI) undersökning under året för att få delta i Web Service Award. Sajten riktar sig mot den svenska befolkningen och den svenska marknaden, men även andra länder kan delta om det finns en undersida som riktar sig specifikt mot den svenska befolkningen och den svenska marknaden. I sådana fall är det undersidan som deltar i WSA-tävlingen. Juryn avgör i varje enskilt fall om en undersida får delta i WSA-tävlingen.

Tävlingsmoment

  1. För att delta utförs en Web Service Index (WSI) undersökning där ett urval besökare/användare bedömer respektive webbplats utifrån ett antal kriterier som berör webbplatsens servicegrad. Dessa kriterier skiljer sig åt mellan de tre olika kategorierna. WSA garanterar respondenternas anonymitet och integritet enligt SMIFs (Sveriges marknadsundersöknings instituts förening) regler.
  2. Efter utförd undersökning sammanställs resultaten som också ger ett Web Service Index. De tävlande som erhållit högst index inom respektive kategori nomineras till finalomgång.
  3. De nominerade webbplatsernas resultat utvärderas av WSAs experter. Av de fem slutfinalisterna inom respektive kategori och korar bland dessa en slutlig vinnare.

Kategorier

De tre huvudkategorierna för Web Service Award är:

  1. Kommersiella: För webbplatser med kommersiellt syfte
  2. Samhällskommunikation: För webbplatser inom offentliga sektorn.
  3. Intranät: För intranät som används huvudsakligen inom den egna organisationen.

Utöver dessa huvudkategorier delas det även ut ett antal specialpriser till Bästa förbättrare inom varje kategori. Priset delas ut till de företag/verksamheter i varje kategori som haft högsta ökning av sitt index.

Grund för diskvalificering inför nomineringarna

Om tävlande på något sätt försöker manipulera svar i omröstningen på den egna webbplatsen/intranätet kommer juryn att besluta om eventuell diskvalificering i Web Service Award. Den tävlande erhåller dock sitt WSI samt resultat och analysrapport.

I de fall antalet besökare/användare understiger 100 utgår den tävlande webbplatsen ur WSA. Detta för att underlaget inte är jämförbart med övriga deltagare i Web Service Award. Den tävlande erhåller då undersökningen i form av en resultat- och analysrapport. Anmälningsavgiften återbetalas ej, Web Service Award AB kan ej garantera att 100 eller fler besökare/användare/kunder väljer att svara under undersökningsperioden.