Anpassade undersökningar


Behöver ni hjälp att utforma frågor för att undersöka specifika delar av ert intranät och analysera resultat? Eller vill ni veta mer om era användare och deras behov? Berätta för oss vad ni vill ta reda på. Med vår erfarenhet av intranätundersökningar tar vi fram ett bra lösningsförslag!

Hur?

Undersökningen genomförs via e-post och/eller som en inbjudan på ert intranät.

När?

En normal mätperiod för en undersökning är en månad men detta kan naturligtvis anpassas efter era behov. Många verksamheter mäter före och efter en omstrukturering av intranätet.

Vilka områden ställer vi frågor om?

Vi hjälper er att utforma skräddarsydda frågor som passar er intranät och det ni vill veta om er målgrupp.