Benchmarkundersökningar


Vi frågar era användare vad de tycker om ert intranät. Informationen sammanställs och analyseras av oss, ni får en rapport och en sammanfattning av resultaten vid ett personligt avrapporteringsmöte med analytiker.

Vår Web Service Index-undersökning ger dig svar på frågor som:

  • Vad tycker era användare om ert intranät?
  • Hur bra är ni i förhållande till andra?
  • Vad ska ni prioritera för att höja kvalitén på ert intranät?

Vad får ni?

Genom att göra en WSI-undersökning av ert intranät så får ni en analys och ökad insikt i vad era användare tycker om intranätet. I grund enkäten ingår fem frågeområden: Användarvänlighet, Information, Design, Kontakt och Användarnyttan. Dessa bildar ert Web Service index.

WSA-Diagram-Användarvänlighet-Intranät

Bilden ovan visar ett exempel på resultatet i området användarvänlighet. Resultat visar tydligt att det finns stora problem med att besökarna har svårt att hitta på intranätet. 

Genom en statistisk analys så tar vi fram de områden som har störst vikt för er att förbättra för att öka andelen nöjda användare. Till detta bryter vi ner datat på olika målgrupper. Är det så att det är ett generellt problem på intranätet eller är vissa avdelningar mer nöjda än andra?

Till detta så samlar vi in öppna svar där användarna får dela med sig av de tycker ska göras för att ert intranät ska bli bättre.

”En tydligare uppdelning av arbetsredskap och ”nöje/nyheter” hade varit bra.”

”Bättre sökfunktion för att hitta medarbetare! Som det är nu hittar man aldrig den man söker. Att hitta någon som arbetar med ett specifikt ärendeslag i en specifik stad är omöjligt.”

”Grupprummen är inte lättnavigerade. Önskar mer funktioner med menyer, mappmöjligheter m.m.”

I avrapporteringen efter genomförd undersökning görs en analys av ert intranät. Vi tar upp  olika förbättringsområden, användarnas omdömen och kommentarer om intranätet samt hur det ser ut nedbrutet på målgrupper mm. till detta görs observationer på intranätet. Allt för att ni ska få en ökad insikt och ett starkt beslutsunderlag för att driva ert intranät vidare till att bli ett effektivt verktyg för er organisation.

Hur?

Undersökningen genomförs antingen som e-postenkät eller lagerpopup, där antingen ett slumpmässigt urval eller alla användare får förfrågan om de vill delta i undersökningen. Detta urval baseras på det antal besökare som intranätet har.

När?

Normalt är mätperioden mellan två veckor och en månad. Många verksamheter mäter före och efter omstrukturering av ett intranät.

Vilka områden ställer vi frågor om?

Besökarna får svara på frågor som handlar om användarvänlighet, information, design, kontaktmöjligheter och användarnyttan. I alla intranätundersökningar så ingår frågor om kön, ålder och besöksfrekvens. Vi hjälper er även att utforma skräddarsydda frågor som passar ert intranät och det ni vill veta mer om.

Röster från våra kunder

”För oss är det viktigt att veta vad användarna tycker så att vi jobbar rätt och får deras input om hur intranätet ska utvecklas. Det är så otroligt viktigt att bygga och förvalta intranät utifrån vad användarna har för behov – och matcha ihop det med organisationsdelarnas olika behov av att kommunicera med användarna. WSI-undersökningen ger oss en nulägesbild av hur väl vi lyckas med detta.

– Tobias Mossop, Martin & Servera. [läs hela intervjun med Tobias här»]

”Vi har fått många bra utvecklingsidéer från undersökningen som vi kommer att implementera. Vi vet nu också vilka utvecklingsåtgärder vi ska prioritera.”

– Hanna Karppi, Head of Digital Workplace på Skanska [Läs hela intervjun med Hanna Karppi här»]

”Vi uppskattar WSA:s metod och struktur som ger oss input på hur vi kan strukturera upp utvecklings/förädlingsarbetet för 2017.”

– Martin Kiessling, Head of Digital Communications på Tele2 [Läs hela intervjun med Martin Kiessling här»]

Vill du veta hur vi kan ge dig ökad insikt om ert intranät?

Kontakta oss så berättar vi mer. Vi älskar att analysera intranät.

Kontakta oss