Fokusgrupper


Fokusgrupper ger en djup inblick i dina målgruppers beteenden och önskningar och kan genomföras i olika stadier under utvecklingsarbetet av webbplatsen/intranätet. Två grupper om ca 7 personer får svara på frågor och framföra sina åsikter om sidan. Ni kan välja att rikta er mot er nuvarande målgrupp eller att undersöka en målgrupp som ni vill nå ut till. Undersökningen kan genomföras som ett diskussionsforum eller med navigeringsövningar och pågår under en eftermiddag/kväll. Arbetet leds av en erfaren moderator från WSA.

WSA har höga krav på sammansättningen av målgrupp. Vi jobbar med en erfaren rekryterare och beteendevetare men ni kan också välja att sköta rekryteringen själv.

Testresultat och diskussion sammanställs i en rapport som ger konkreta förslag till handlingsplan med rekommendationer om utseende, funktion och struktur.