Användbarhetstester


För att skapa en bra användarupplevelse behöver vi involvera användarna själva, annars gissar vi bara för att få fram underlag för att göra den tjänst/produkt som man jobbar med bättre. Genom att låta representativa användare utföra vanligt förekommande uppgifter kan vi observera vad som fungerar bra och vad som bör förbättras. Syftet är att testa produkten, inte användaren

 

 Användbarhetstestningen går ut på att förbättra produkter/tjänster via tester med riktiga användare. Användarna får testa olika scenarier eller funktioner på webbplatsen. Ofta genomför vi på WSA dem baserat på resultatet ifrån genomföra kvantitativa undersökningar (se WSI-undersökningen) åt våra kunder.

Tyngdpunkten ligger på en serie uppgifter som deltagare ur målgruppen utför. I anteckningarna från testerna benar vi ut missförstånd, misstag och åsikter. Efter ett antal tester jämför vi observationerna och de vanligast förekommande rönen dokumenteras i en lista med funktionalitetsproblem.

Användbarhetstesterna görs i forma av klickövningar med intervjuer av deltagarna. Testerna görs helst i användarnas miljö, t.ex. på deras arbete om det inte är möjligt så görs de i WSA’s lokaler. Testerna med användarna kommer att spelas in. Uppdragsgivaren kommer efter genomförda tester få en rapport med dels resultatet men även rekommendationer för att förbättra webbplatsen/tjänsten. Ett alternativ till klickövningar är mer renodlade intervjuer.

 

Uppstartsmöte

Genomgång med uppdragsgivaren om rekrytering av deltagare, mål och syfte med användartesterna samt diskussionsguide och uppgifter som skall genomföras av deltagarna.

Antalet deltagare i användartesterna beror på vilka målgupper som finns. Detta tas fram tillsammans med kunden. Rekrytering av deltagare sker av WSA’s rekryterare eller av kunden beroende på önskemål.

Genomförande

Testerna görs individuellt med användarna. WSA dokumenterar övningarna. Testet spelas även in för analys av övningen och samtalen om hur testpersonen upplever det som ska testas i enlighet med diskussionsguiden.

Självaste testet med användarna tar normalt en timme per användare.

 

Efterarbete

Ansvarig på WSA sammanställer resultaten till en rapport med konkreta rekommendationer. Analysen av resultatet presenteras vid ett avrapporteringsmöte.

Rapporten innehåller sammanställning av brister, förslag på åtgärder och prioritering av dessa.

Utifrån rapportens innehåll följer vi gemensamt upp med uppdragsgivaren och säkerställer att innehållet tolkats rätt och på så sätt blir ett starkt verktyg för uppdragsgivarens vidareutveckling. Genomgången syftar utöver säkerställande av leverans till att uppdragsgivaren efter mötet får en uppfattning hur åtgärderna bör prioriteras.

 

 Kundreferenser: Länsförsäkringar, Praktikertjänst, MinPension, Polisen mm