Beteendeanalys


Många företag har ett statistikverktyg kopplat till sin webbplats där det vanligaste är att man använder sig av Google Analytics. En stor andel verksamheter säger sig bara utnyttja en liten del av verktygets alla funktioner. Problemet kan vara resursbrist eller att det råder en generell tidsbrist för att genomföra djupare analyser. Våra analytiker är Google Analytics certifierade och vi kan hjälpa er med att ta fram rätt måltal för er verksamhet.

Web Service Award har under åren arbetat med hundratals kunder där vi har haft möjlighet att samla data från Google Analytics och därmed byggt index över besökstrafiken.
Detta index ger oss möjlighet att jämföra och lära oss av hur olika kunder arbetar och hur deras trafik skiljer sig mot andra företag.
I våra WSI undersökningar ingår idag även detta index.

Vi har lång erfarenhet av analys och kan bistå med insikter och kunskap om hur ni skall arbeta med er data för att få ut så mycket som möjligt, med så lite arbete som önskas.
Datan skall vara lätt att tolka och dela med sig av, på det sättet får den kraft och är lätt att ta till sig att arbeta med i det dagliga arbetet. Vi hjälper er att skapa ett användbart verktyg att få kontroll på er besökstrafik.

 • Kvalitetskontroll
  Säkerställ att ni samlar in den data ni behöver, att inställningarna är rätt och att datan är korrekt. Vi guidar er och hjälper er att undvika de vanligaste misstagen.
 • Analys
  VI hjälper er att fokusera på de måltal som ger bäst effekt för er verksamhet. Det är skillnad på need to know och good to know.
  Tillsammans sätter vi upp relevanta automatiserade rapporter och ställer in ert verktyg på bästa sätt.
 • Support
  Ibland är det bara skönt med ett bollplank, vi hjälper er att reda ut varför datan ser ut som den gör eller kommer med  användbara tips.
 • Utbildning
  Vi genomför kundanpassade utbildningar i Google Analytics för att ni ska lära er grunderna i verktyget. Ni som uppdragsgivare planerar tillsammans med våra konsulter utbildningens program och innehåll för att få ut maximalt med information och hjälp för just er verksamhet. [läs mer om utbildning i GA här >>].

Intresserad? Kontakta oss så berättar vi mer!

Intresserad av att få en bättre överblick av era digitala kanaler? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälp dig och din organisation med er webbanalys. Antingen via telefon 08 673 68 40 eller här på vår webbplats»