Kompetensutveckling – Kärninnehållsmodellen


WSAs trendundersökningar Hur mår Sveriges webbplatser/intranät visar båda på att det i många organisationer saknas tid att arbeta med att göra innehållet målstyrt. Detta är synd eftersom WSAs undersökningar  visar på att det är en stor del av besökarna/användarna som inte tycker att webbplatserna/intranäten är effektiva och har ett innehåll som är enkelt att ta till sig

För att lyfta de digitala plattformarna så behöver vi få med oss de olika redaktörerna. Det är viktigt att redaktörerna får stöd och utbildning i effektiva modeller att arbeta med så att de kan förbättra sina sidor. Är även av vikt att de träffas och delar med sig av sin erfarenhet.

Ett steg för att nå detta är att utbilda dem i CORE-modellen /kärninnehållsmodellen. Genom modellen så lyfter vi frågan om vilken nytta sidan ska ge och start arbete med att få mer målstyrda innehållssidor.

Arbetet med kompetensutvecklingstillfället delas upp i följande steg:

Förarbete

Inför dagen får redaktörerna skicka in sidor som de vill arbeta med under workshopen. Normalt brukar tre sidor per redaktör vara en lagom mängd (beroende på antalet deltagare). Innan genomförandet av dagen görs avstämningsmöte med uppdragsgivaren.

Genomförande

Kompetensutvecklingstillfället genomförs som en halvdagsövning i Uppdragsgivarens lokaler eller digitalt i tex teamsmöten.

Inspiration och nuläge

  1. Trend och metodspaning. Vi visar på hur det ser ut i omvärlden. Vad gör de bästa? Vad ska man tänka på? Syftet är att väcka idéer och förståelse för att arbeta mer målstyrt.
  2. Presentation av innehållsmodellen.
  3. Aktivitet: Redaktörerna arbetar med modellen utifrån sina sidor. Detta görs i grupp. Utbildningsledaren fungerar här som moderator/stöd.
  4. Genomgång av resultatet

Målet med övningen är att redaktörerna ska ha fått hjälp med att målstyra sina sidor. Att de fått en enkel och effektiv modell att arbeta med. Fått med sig konkreta upplägg för att effektivisera sidor på deras webbplatser.

Intresserad av att veta mer? Kontakta oss gärna!