Målworkshop


För att kunna få ett framgångsrikt webbplats eller intranätprojekt så måste det finns tydliga och mätbara mål. Det är en stor fördel om det finns övergripande mål med webbplatsen och intranätet som matchar mot verksamhetens mål. För att sätta mål så erbjuder vi på Web Service Award en målworkshop. Målworkshopen leds av Pierre Du Rietz, Web Service Award, som har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer sätt mätbara mål med sina digitala kanaler.

Agenda – målworkhop 

  • Ta fram de övergripande målen för webbplatsen utifrån Verksamhetens mål. 
  • GAP-analys över nuläge och önskat läge.  
  • SWOT – vi genomför en övergripande SWOT analys över projektet. 
  • 6M för att få en insikt i resurser som behövs för att uppnå det övergripande målet för webbplatsen.  

Workshopen görs under en halvdag, förmiddag eller eftermiddag, med deltagare för webbplatsen via Teams/Zoom och leder till dels att vi sätter mål men även att vi gör en analys av möjligheterna att nå dessa mål. Finns resurserna på plats eller vad behövs? 

Intresserad? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.