SJ Intranät


En resa från nytt intranät, omstart, betalansering, ny lansering och framåt.

Bakgrund

I slutet av 2016 genomförde SJ en WSI-undersökning av sitt nya intranät. Resultatet blev tyvärr inte upplyftande. Varje mätpunkt visade att användarna nu var betydligt mindre nöjda än tidigare (och då var de inte så nöjda heller). En förklaring var att projektet med det nya intranätet hade stött på en rad problem och forcerats fram. Mycket av detta hade man på känn. Men tack vare mätningen så fanns det nu tydliga siffror och en rad åtgärder kunde sättas in för att skapa ett liv efter mätningen.

Se filmen från WSA-dagen där Lars-Birger Ernudd, Intranät ansvarig på SJ berättar om SJs resa efter mätningen av deras nya intranät.

Åtgärder

Resultatworkshop. Det första steget efter mätningen blev att analytiker/intranätstrateger från WSA gick igenom resultatet med olika intressenter för intranätet. Detta för att skapa en samsyn. Efter det genomfördes en trendspaning för att få större inblick i frågor runt intranät och lära av de bästa. Sen genomfördes en workshop med deltagarna för att ta fram olika åtgärdspunkter till användarnas olika problem. I slutet gjordes en prioritering för att se vad som var viktigast och vad som kunde göras omedelbart och vad som krävde nya projekt.

 

Tillsammans med kund bestämde vi att fokus för arbetet skulle ligga på att tydliggöra toppnyttor för de olika grupperna som finns i företaget. Man har väldigt olika behov om man arbetar ombord på tågen jämfört med de i depå eller på kontor.

 

Ny startsida. Startsidan för ett intranät är viktigt. Tyvärr är det inte alltid den leverar en tydlig nytta och att det finns en strategi för startsidan. För att göra en effektiv startsida som ger nytta så genomfördes workshop om startsidan med dels den åkande personalen och dels de som är på kontor. Målet var att se vad de olika grupperna såg som nyttan med startsidan.  Utifrån resultatet av de båda workshoparna så tog WSA fram förslag på innehåll till intranätets startsida.

 

Beta-version

Betasajten gav oss möjligheter att löpande testa nya designen av intranätet.
Vi kunde stötta kunden och agera bollplank när UX gav oss sina förslag och vi valde tillsammans ut de som motsvarade de behov vi såg. Vi kunde testa toppnyttorna med de olika rollerna som finns på SJ och justera där det behövdes.
Användarna bjöds in att testa Betan innan lansering.

 

Rådgivning

Det blev rätt snabbt klart i projektet att ansvarig från SJ behövde förstärkning i projektet med digitala strateger. Projketet bemannades därför med Pierre Du Rietz och Jan Ericsson. Rådgivnigen sker med inplanerade veckomöten där vi avhandlat allt ifrån intervjuer, UX, design, toppnyttor, användartester, workshops, taggar och governanceplanen mm.

 

Löpande användartester.

Att användarna har stått i fokus är väldigt tydligt genom att vi haft intervjuer med i princip alla avdelningar som finns i företaget, inte bara en gång utan när vi efter första intervjun tagit fram det som ska lyftas fram, så har vi även efter det implementerats i betan stämt av om det blev som de ville och hade behov av.

 

Resultat

En beta lanserades under sommaren 2017 detta för att vara transparenta i projektets uveckling och löpande fånga in synpunkter från användarna. I slutet av februari 2018 gjordes betan till det nya intranätet. Nu på börjas nästa fas in intranätet med ny mätning och nya löpande förbättringar efter användarnas behov.

Bemanning från WSA

 Jan Ericsson, Kundansvarig intranät och digital strateg

Pierre Du Rietz, Grundare, användbarhets- och digital strateg

 

Intresserad att höra hur vi kan hjälpa er?