Mål och metodfrukost 7 maj


När? Tisdag 7 maj, kl. 08:30-10:00
Var? The Park, Sveavägen 98 2 tr., Stockholm
Pris? Gratis (No show avgift 500 kr)

Web Service Awards trendrapporter om Sverige webbplatser och intranät visar år efter år på stora brister. Ett sådan är att det saknas mätbara mål med många webbplatser och intranät. De är inte heller anpassade efter besökarnas behov. Detta är en trend vi vill ändra på!

Ett skäl till att vi vill ändra trenden är att Web Service Awards undersökningar av webbplatser och intranät på ett klart samband mellan att arbeta metodiskt och lyckas ge ett värde för sina besökare. Konsekvensen av att inte ha mål är även drastisk.
• Blir inte prioriterat av ledningen
• Mindre resurser än önskat
• Lägre värde för användarna
• Risk för att bli en informationskyrkogård

För att visa på metoder att använda så bjuder Web Service Award dig på en frukost om mål och metod den 7 maj. Du kommer även få höra hur Danderyds kommun arbetar med sitt intranät och webbplats för att öka nytta.

Agenda

0830 – 0900 Registrering och frukost

09:00 -09:30 Sätt mål – en trend och metodspaning!

Pierre Du Rietz från Web Service Award visar på statusen runt mål och metod för Sveriges webbplatser och intranät. Pierre kommer även att visa på olika enkla metoder för att sätta mål och arbeta metodiskt. Detta kommer varvas med goda exempel.

09:30-10:00 Case: Danderyds kommun.

Möt Frida Kjelllman och Susanna Abramowicz, centrala webbredaktörer på Danderyds kommun. Frida kommer berätta om arbetet med att målsätta externwebben och Susanna om arbetet med söktimme och andra optimeringar som Danderyd gör för att förbättra deras intranät.

Anmäl dig här

Fullsatt