Hjälp till självhjälp hos Lantmäteriet


Lantmateriet.se är nominera till bästa webbplats 2019 i kategorin Samhällskommunikation i Web Service Award.

Lantmäteriets webbplats ska fungera som en första linje-support. Deras kundcenter använder webben för att guida kunderna när det behövs och hänvisar till deras e-tjänster. För deras målgrupp – allmänheten – ska webben vara en ”hjälp till självhjälp”.

Webbplatsen är även en ingång för andra målgrupper som använder vår fastighets- och geografiska information inom sina professioner, t.ex. kommuner, banker och företag.
Vi ser också att webbplatsen har en viktig funktion för att ge potentiella medarbetare en bild av hur det är att arbeta på Lantmäteriet.

Kommunikationsenheten har det utpekade ansvaret för Lantmäteriets webbplats, men innehållet utvecklas tillsammans med sakkunniga i verksamheten och kundcenter.
– Inom kommunikationsenheten har vi en webbredaktion på sex personer som arbetar med alla arbetsmoment som krävs för en väl fungerande webbplats, säger Eva Ferndahl som är Kommunikationschef på Lantmäteriet. Exempelvis publicering, sökoptimering, förvaltning med mera. Vi har ett utvecklarteam som i dagsläget bemannas av fyra konsulter från Sogeti i samarbete med Lantmäteriets utvecklings- och IT organisation.

Tydligare prioritering av målgruppen

Lantmäteriets nuvarande webb lanserades på ny teknisk plattform våren 2018, men innehållet och strukturen bygger på ett målgruppsarbete som de genomförde 2012.
– Nytt för oss 2019 var att vi tydligare prioriterade målgruppen allmänheten, berättar Eva. Därför behövde vi få en bättre bild av våra besökare och ett aktuellt underlag för att vidareutveckla och målgruppsanpassa innehållet.

Sin besökstrafik har Lantmäteriet mätt med Google Analytics och mäter nu med hjälp av Matomo. Synpunkter från besökare får de via Usabilla och en löpande NKI-undersökning.

– I den senaste WSI-mätningen [Läs mer om WSI-undersökningar här] har vi lärt oss att vi har nöjda mobilanvändare, vilket var roligt eftersom vi jobbar mycket med de vyerna. Idag är det ingen skillnad i kundnöjdhet mellan de olika plattformarna.
Resultatet visade även att deras e-tjänster kan vara svåra att hitta.
– Navigeringen och strukturen upplevs otydlig, främst av stressade småbarnsföräldrar som är vår mest missnöjda grupp. Något som överraskade var det interna missnöjet som vi inte hade uppfattat innan undersökningen.

Fler e-tjänster efterfrågas

Eva berättar att de hörsammat målgruppens behov och behöver lyfta fram sina e-tjänster, samt utveckla fler.
– Kunderna vill utföra sitt ärende på egen hand. Man vill också kunna se status på sina ärenden och få en tydlig bild över kostnader för t.ex. en förrättning.

Det som ligger närmast för att möta flera av dessa önskemål är att Lantmäteriet inom kort lanserar ”Min sida”. Först i en enklare form för att sedan succesivt byggas på med fler funktioner.

Det ställs särskilda krav på deras webbplats i jämförelse med många andra branscher – som myndighet får inte informationen vara fel.
– Vår information måste alltid vara aktuell och korrekt, förklarar Eva. Kraven på tillgänglighet är höga och behöver tillgodose medborgarnas behov. Det gäller teknik, men även mjuka frågor som att innehållet är lättförståeligt och inkluderande. Vi behöver därför förenkla språket och förklara våra processer på ett sätt som är lätt att förstå.

– Sen finns det ju givetvis lagar att förhålla sig till som till exempel Webbtillgänglighet, cookies och GDPR.

UX-trenden i fokus

Idag vill kunderna utföra sina ärenden direkt på webben och det kommer Lantmäteriet att fokusera ännu mer på. Även UX-trenden med användarens totala upplevelse är också i fokus.
– Det, tillsammans med kognitiva tillgänglighetsregler, ger mer lättanvänd webb för alla i alla enheter. Vi hoppas att trender som motion graphics och AR kan bidra också.

Utifrån mätresultaten har de tillsammans med WSA jobbat fram utvecklingsområden med representanter från hela verksamheten [läs mer om Mål och resultat workshop här].
De har också gjort ett arbete tillsammans med sitt kundcenter för att förstå sina besökare ytterligare.
– Slutsatsen av mätresultatet är tydlig. Vi behöver se över navigation och struktur samt fokusera på att skapa ett mer lättillgängligt innehåll, avslutar Eva.

 

Eva Ferndalh, Kommunikationschef, Lantmäteriet. Fotograf är Katinka Igelberg

 

Här kan du läs om de övriga nominerade i Web Service Award »

Vinnarna i varje kategori koras på WSA-dagen den 29 januari på Nalen, Stockholm. Läs mer om WSA-dagen »