Tydliggörande och rakt på sak


Tillvaxtverket.se är nominera till bästa webbplats 2019 i kategorin Samhällskommunikation i Web Service Award.

Ett kontinuerligt arbete med att utveckla webben ska leda till att Tillväxtverkets webb och intranät blir mer rakt på sak. Att rensa, minska och koncentrera ingår i framgångsreceptet.

Tillväxtverkets webbplats innehåller dels ett öppet intranät som fyller verksamhetens behov av tillgång till verktyg och kommunikationskanaler, dels en extern del för att ge tillgång till deras erbjudanden inom kunskap, nätverk och finansiering.
– Vi har ett sjuttiotal redaktörer runt om i organisationen, berättar Torill Fagervik. Av dessa är cirka en fjärdedel professionella kommunikatörer. Vi har en webbgrupp på fyra personer som jobbar mer övergripande med löpande ärenden, redaktörsstöd och webbstyrning, dock inte på heltid. Webbyrån Limepark gör utveckling.

Mätbara mål för bättre styrning

Torill och hennes team jobbar kontinuerligt med att utveckla och ändra webben, men tycker att det lätt blir ett väl internt perspektiv.
¬– Så vi ville veta mer om vad våra externa besökare egentligen tycker, förklarar hon. WSI-enkäten har blivit ett bra komplement till de signaler vi sedan tidigare får genom webbstatistik och kommentarer. Med den grunden kan vi fått ett bättre underlag för vår fortsatta utveckling. [Läs här mer om WSI-undersökningar.]
De ville också få hjälp att ta fram mätbara mål som ger bättre styrning framöver. De har gjort en enkät enligt WSI där de lagt till några extrafrågor om ett antal värdeord.
– Vi har också gjort en tilläggsanalys av Google Analytics.

Besökarna var överlag mer nöjda än vad Torill och hennes kollegor hade trott.
– Dock fanns det saker som de var vänliga nog att påpeka, vilket gett oss en bild av vad vi behöver förbättra, lägger hon till. En liten ögonöppnare om att vi måste hänga med när det gäller utformningen av sidorna designmässigt och innehållsmässigt, det finns en hel del småsaker att fixa till. Sidorna behöver vara mera rakt på, det är bra att påminnas om det. Sen är vi glada att uppfattas som kunniga och professionella.

Hålla sig till målbilden

Torill berättar vidare om vikten av att tydliggöra sina erbjudanden:
– De efterfrågar våra erbjudanden: kunskap, nätverk och finansiering. Så vi behöver göra dem tydligare, fixa våra startsidor och påminna oss själva om att hålla oss till målbilden.
Som myndighet måste Tillväxtverket tillgodose kravet på tillgänglighet, vilket de jobbar en del med.
– Jämfört med kommersiella webbplatser har vi nog också större krav på oss att presentera kunskap på olika sätt, via rapporter, statistikverktyg, guider etcetera.
Söket har fått en större betydelse och där behöver Tillväxtverket enligt Torill växla upp.
– Film har också fått större betydelse vilket påverkar på många olika sätt, när det gäller till exempel arbetssättet kring webben, webbens prestanda, tillgänglighet med mera, förklarar hon.

Rakt på sak tilltalar

När det kommer till inspirerande designtrender gillar Torill att man nu kortar ner sidor och går mer rakt på sak om det som det handlar om.
– Man måste rensa, ta bort, minska bilder storleksmässigt, koncentrera innehållet.
Tillväxtverket har startat ett utvecklingsprojekt som innehåller ett flertal delprojekt.
– Till exempel ser vi över startsidor, storlek på bilder och typsnitt, toppstrukturen, arbetssättet och att tydliggöra våra mål, avslutar Torill.

 

 

 

Här kan du läs om de övriga nominerade i Web Service Award »

Vinnarna i varje kategori koras på WSA-dagen den 29 januari på Nalen, Stockholm. Läs mer om WSA-dagen »