Hur tillgängliga är Sveriges webbplatser och intranät?


Web Service Awards trendundersökningar visar att det är en stor skillnad mellan hur tillgängliga Sveriges webbplatser och intranät är. 64 procent av webbplatsansvariga uppger att deras webbplats är tillgänghetsanpassad. För intranäten är andelen enbart 30 procent. Det är alltså en bra bit kvar till att alla Sveriges webbplatser och intranät är tillgängliga.

Undersökningen visar även att det offentliga ligger klart i topp vad gäller tillgängligheten. Men även här är det mer än 1 av 10 webbplatser som inte är tillgängliga. För intranäten är det mer än 6 av 10 som inte är tillgängliga.

Läs mer om Hur tillgängliga Sveriges webbplatser och intranät är här på WSA-bloggen:

https://blogg.webserviceaward.com/2020/05/05/hur-tillgangliga-ar-sveriges-webbplatser-och-intranat/

 

Filmtipps: Accessibility – Myter vs Verkligheten

”Accessibility, det är bara något som berör blinda, och vi har inga blinda kunder/elever/medarbetare”. Denna och andra vanliga missuppfattningar kring digital tillgänglighet går Ilias Bennani igenom på sitt föredrag om Myter vs Verkligheten om tillgänglighet.

Ilias har varit verksam inom området digital tillgänglighet sedan 1993 och arbetar tillsammans med oss på WSA om tillgänglighetsfrågor.

Läs mer om Ilias och se föredraget här:

https://www.webserviceaward.com/utmarkelsen/wsa-dagen-2018/talare/ilias-bennani/

 

Tillgänglighetsanalys – Webbplatser och intranät för alla!

Vi på Web Service Award kan hjälpa er att granska och jämföra er webbplats och intranät utifrån gällande internationella riktlinjer. Ni får förslag på hur ni genom att förbättra gränssnitt, programkod samt bakomliggande funktioner kan öka besökarnas möjligheter att använda webbplatsen. Tillgänglighetsrevisionerna kan anpassas efter ert behov.

Granskningen ger bland annat svar på:

  • Om granskade komponenter och struktur motsvarar kraven.
  • Om gränssnitt, interaktion och struktur motsvarar kraven.
  • Om navigeringen är uppbyggd på ett tillfredsställande sätt.
  • Om de kontrollerade funktionerna innehåller tillgänglighetsbegränsande element.

Läs mer vår tjänst tillgänglighetsrevision här på vår webbplats

https://www.webserviceaward.com/vara-tjanster/webbplatser/tillganglighetsanalys/

 

WSA har mer än 20 års dokumenterad erfarenhet av att utföra tillgänglighetsrevisioner.

 

”Vi är supernöjda med Ilias och analysen vi fick”

– Christoffer Rikardsson, Kommunikatör, Växjö kommun.

 

Intresserad? Kontakta oss så berättar vi mer.

Gunilla Norryd — Branschansvarig

gunilla.norryd@webserviceaward.com

073-511-6626