Inspelning webbinar 201001 – Arbeta målstyrt med ditt intranät


Web Service Awards trendrapporter om Sverige intranät visar år efter år på stora brister. En av bristerna är att det saknas mätbara mål med många intranät. De är inte heller anpassade efter medarbetarnas behov. Detta vi vill ändra på!

För att visa på metoder att använda så anordnade Web Service Award ett webbinar om hur ni Målstyr ert intranät. Du kommer även få höra hur Länsförsäkringar arbetat för att ökat nytta för deras medarbetare med deras intranät Länet.

Agenda

Sätt mål – en trend och metodspaning!

Pierre Du Rietz från Web Service Award visar på statusen runt mål och metod för Sveriges intranät. Pierre kommer även att visa på olika enkla metoder för att sätta mål och arbeta metodiskt. Detta kommer varvas med goda exempel.

 Case: Länsförsäkringar Länet 

Möt Jessica Nilsson, Produktägare Länet och Alexander Szeps, webbredaktör på Länsförsäkringar. Jessica och Alexander kommer att berätta om hur Länsförsäkringar jobbat målstyrt med att förbättra sitt nya intranät på Episerver efter lanseringen. Vilka mätbara mål de tog fram, hur de arbetat för att nå målen samt resultatet av arbetet.

När du fyller i  formuläret nedan får du direkt tillgång till en inspelad version av webbinaret

Deltagare

Pierre Du Rietz, VD och Chefsanalytiker på Web Service Award.

Pierre var även en av grundarna till företaget. Via sitt arbete på WSA så har Pierre undersökt och analyserat hur besökarna uppfattar Sveriges webbplatser och intranät sen 1999. I sitt arbete har Pierre analyserat tusentals företags, myndigheters och organisationers digitala kanaler.

Pierre är även författare till den årliga trendrapporten Hur mår Sveriges intranät. Pierre driver även WSA-bloggen där han tar upp olika trender och insikter från WSAs olika undersökningar och analyser.

Jessica Nilsson, Produktägare Länet, Länsförsäkringar

Alexander Szeps, webbredaktör på Länsförsäkringar