Case: Länsförsäkringar Länet


Länsförsäkringar lanserade ett nytt intranät men det nya intranätet hade vissa brister. Arbetet började då målstyrt arbeta med att förbättra intranätet. I filmen nedan berättar Jessica Nilsson, Produktägare Länet och Alexander Szeps, webbredaktör på Länsförsäkringar om vilka mätbara mål de tog fram, hur de arbetat för att nå målen samt resultatet av arbetet.

Web Service Awards uppdrag

Nollbasmätning. För att ta reda på hur det gamla intranätet uppfattades, vad som var bra och mindre bra, användarnas behov samt att ta fram mätpunkter gjordes en WSI-undersökning av intranätet.

Uppföljande undersökning. Efter lanseringen gjordes en ny WSI-undersökning för att se resultatet. Det fram kom då att det fanns brister med det nya intranätet som behövdes åtgärdas.

Resultat workshop. För att ta fram en prioriteringslista så gjordes en workshop där med utgångspunkt från användarnas kommentarer togs fram olika förbättringsåtgärder. De prioriterade åtgärderna delades sen in på vad som kunde göras på kort och långsikt.

Rådgivning. Pierre Du Rietz från Web Service Award, var med som digital strateg/rådgivare för att ta fram olika åtgärder med sökbarhet, redaktörskap mm.

Länet-dag. För att få en samsyn och arbeta vidare med innehåll , sökbarhet mm så anordnades en Länet-dag för de olika huvudredaktörerna. Dagen kombinerades av trendspaning, utbildningar och praktiskt arbete med Länet

Ny mätning. För att följa upp och utvärdera de olika åtgärderna så genomfördes en ny WSI-undersökning av Länet. Resultatet visade på ett stort lyft. Användarna ser en klart större nytta med intranätet. Länet blev även nominerad till Sveriges bästa intranät i Web Service Award 2020.

Intresserad att höra mer om hur vi hjälpt Länsförsäkringar och hur vi kan hjälpa er?