Intranät


Små medel över lång tid imponerar stort hos Collectum

”Det är viktigt att jobba kontinuerligt med intranätet, både förvaltning och utveckling. Och att inte bara ösa på med nytt content utan att satsa på kvalité framför kvantitet.” – Carin Selldén ansvarig internkommunikation och intranät, Collectum Collectum är nominerade till bästa intranät i Web Service Award. För Collectum och teamet […]


Redaktionella innehållet i fokus för kriminalvarden.se

”30 procent av respondenterna fick ett ökat förtroende för Kriminalvården efter besöket på webbplatsen.” Jonas Landh, webbredaktör, Kriminalvården Kriminalvarden.se är nominerade till bästa webbplats inom samhällskommunikation i Web Service Award. Kriminalvården har ett stort rekryteringsbehov och det är något som också har återspeglat sig på webbplatsen under 2023.  Under året […]


Handläggning och kundkontakt i fokus hos Orangeriet

”Det fanns väldigt tydliga samband mellan nöjdhet och hur lätt användarna hittar det de söker. Det motiverar teamet ännu mer att jobba med sök och hittbarhet framåt.” – Lars-Birger Ernudd, produktägare för Orangeriet hos Pensionsmyndigheten Pensionsmyndighetens intranät Orangeriet är nominerade till bästa intranät i Web Service Award. Pensionsmyndighetens intranät Orangeriet […]


Ett nytt och stabilt intranät för SRV återvinning

”Flera delar av vår verksamhet innebär en viss säkerhetsrisk. Det är ytterst viktigt att rutiner och checklistor finns tillgängliga för våra medarbetare.” Melissa Mangematin, Huvudansvarig för intranätet, SRV återvinning SRV återvinnings intranät är nominerad till bästa intranät i Web Service Award. En enorm förflyttning har gjorts under 2023 hos SRV återvinning, […]


Mobila användare i fokus för Kvarteret

”Våra medarbetare är duktiga på att kommentera och gilla, vilket ger intranätet en social funktion.” Petra Vikner, Kommunikatör och produktägare, Uppsalahem Uppsalahems intranät Kvarteret är nominerade till bästa intranät i Web Service Award. För två år sedan gjordes ett enormt arbete med intranätet Kvarteret där teamet på Uppsalahem efter åtta år […]