Case: Rikshem – Ett nytt intranät som engagerar


Under 2020 så byggde Rikshem AB ett nytt intranät. I det inspelade föredraget nedan berättar Lillemor Odgren om rikshems resa till ett nytt intranät. Ett intranät som ska bidra till att förenkla och stärka såväl individuellt arbete som samarbetet mellan olika roller, avdelningar inom företaget.

Web Service Awards uppdrag

Nollbasmätning. För att ta reda på hur det gamla intranätet uppfattades, vad som var bra och mindre bra, användarnas behov samt att ta fram mätpunkter gjordes en WSI-undersökning av intranätet.

Uppföljande undersökning. Efter lanseringen gjordes en ny WSI-undersökning för att se resultatet.

Resultat: Rikshem nåde sina uppsatta mål med råge. Det nya intranätet är väldigt uppskattat så uppskattat att Rikshem blev utsett till Sveriges bästa intranät i Web Service Award.

Intresserad att höra mer om hur vi hjälpt Rikshem och hur vi kan hjälpa er?