WSA-bloggen: Fortsatt byggvåg på Sveriges webbplatser!


I trendundersökningen Hur mår Sveriges webbplatser 2022?  uppger 89 procent av webbplatsansvariga att de planerar att göra större förändringar. Hälften uppger att de ska utveckla nya funktioner och 39 procent att de ska göra om strukturen. Men det är även många, 15 procent, om ska göra en ny webbplats och 12 procent uppger att de planerar att genomföra en förstudie.

Att det är så många som ska bygga om eller ta fram en ny strukturera kan behövas med tanke på att undersökningen även visar att webbplatserna blir allt äldre. 51 procent uppger att de haft sin nuvarande version av sitt CMS i fem år eller mer. Det är även många som antingen planerar att uppgradera sitt nuvarande CMS (12 procent) eller byta till ett nytt (9 procent).

Tyvärr visar Web Service Awards webbplatsundersökningar att långt ifrån alla nya webbplatser blir en så bra som man hade hoppats. Vanliga misstag i projektet är följande

  • Blir ett IT projekt/ migreringsprojekt
  • Användarna försvinner under processen.
  • Testanvändarna blir superusers
  • Kvalitetssäkrare är samma som utförare
  • UX-trender (som är fel)
  • Projektstress
  • Saknas mätbara mål

[Vill du veta mer om dessa fallgropar och hur du kan undvika dem kontakta oss så berättar vi mer.]

En positiv sak är att det rätt ljust ut för att de planerade förändringarna ska bli av. 29 procent uppger att de ska öka sina investeringar och 55 procent att de har samma budget som tidigare. Så det finns stort hopp om att de planerade förändringarna också blir av 🙂

Vill du läsa mer om förändringen av Sveriges webbplatser och hur de mår idag. Ladda ner Web Service Awards trendrapport Hur mår Sveriges webbplatser 2022? här >> (Är kostnadsfritt)

Bloggposten är skriven av

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm.