Rådgivning


Vi har lång erfarenhet från att studera intranät vilket har gett oss en god kunskap om vad som fungerar generellt och i olika branscher. Konsulter från WSA fungerar som rådgivare och bollplank i olika faser och kan hjälpa till i utvecklingsarbetet av den nya sajten.

Hur skapar ni ett optimal intranät? När ni genomfört en undersökning erbjuder vi ytterligare ett steg mot en användarvänligt intranät – en utvecklingsplan. Våra experter ger er rekommendationer baserat på vår kunskap och erfarenhet. Ni får konkreta förslag på förbättringar i form av checklistor och åtgärdspunkter.

 

Exempel på rådgivningsuppdrag.

Arbete med målsättning

Vi utgår från era affärs/verksamhetsmål. Hur översätts de till ert intranät? Vad är kritiskt? Vilka mätvärden ska de ha? Genom att arbeta med mål så ser vi vilken effekt som intranätet ska ge och hur intranätet hänger ihop med verksamheten. Vi visar på nyttan.

 

Arbeta med sökfunktionalitet

 

 

Vi hjälpa dig att komma igång med ert sökarbete. Vi går igenom de rapporter som finns. Analysera de största bristerna och gör åtgärder. Tar fram en plan för arbetet med sökbarheten.

Målet är att ni får en bra grund att stå på och sedan kan ta över det fortsätta arbetet.

 

Kontakta oss så berättar vi mer!