Tillgänglighet


Ett intranät för alla

 

Intranätet bör vara tillgängliga för alla, oavsett funktionshinder eller beroendet av tekniska hjälpmedel. Med hjälp av en tillgänglighetsrevision får ni fakta om vilka styrkor och svagheter som ert intranät har när det gäller tillgänglighet.

Vi granskar och jämför ert intranät utifrån gällande internationella riktlinjer. Ni får förslag på hur ni genom att förbättra gränssnitt samt bakomliggande funktioner kan öka besökarnas möjligheter att använda intranätet.