Användartester


Att känna sina användare är grunden för att lyckas. Genom att involvera användarna i utvecklingen av intranätet så tar vi reda på vilka behov de har, om de förstår intranätet och kan utföra det som intranätet är tänkt att leverera.

Det finns olika metoder för att utföra användartester. Val av metod beror på vad ni vill veta/undersöka. Vi på Web Service Award har mångårig erfarenhet av olika användartester och dokumenterat duktiga moderatorer för att utföra testerna.

Workshop Mål och syfte

Workshop Mål och syfte

När ni utfört en Web Service Index (WSI) undersökning och känner att ni behöver hjälp för att samla alla i ... Läs Mer
Strukturövningar

Strukturövningar

Att utföra en strukturövning ger er i slutändan ett upplägg på flikar och underrubriker utifrån användarnas perspektiv. Hur vill era ... Läs Mer
Användbarhetstester

Användbarhetstester

För att skapa en bra användarupplevelse behöver vi involvera användarna själva, annars gissar vi bara för att få fram underlag ... Läs Mer
Fokusgrupper

Fokusgrupper

Fokusgrupper ger en djup inblick i dina målgruppers beteenden och önskningar och kan genomföras i olika stadier under utvecklingsarbetet av ... Läs Mer