Strukturövningar


Att utföra en strukturövning ger er i slutändan ett upplägg på flikar och underrubriker utifrån användarnas perspektiv. Hur vill era användare söka och hitta information på webbplatsen/intranätet/appen? En grupp på minst 15 personer (gärna fler) arbetar under en em/kväll med att sortera 100-150 av era undersidor som vi har namngivit på kort. Deltagarna jobbar i mindre grupper som får till uppgift att först göra en grovsortering och därefter bygga undergrupper som i slutändan blir lösningsförslag till hela strukturen.

WSA har höga krav på sammansättningen av målgrupp. Vi jobbar med en erfaren rekryterare och beteendevetare men ni kan också välja att sköta rekryteringen själv.

Som avslutning går vi igenom de olika lösningsförslagen med rubriker och flöden. Den diskussion som följer förklarar hur de olika grupperna tänkt och var de har för gemensamma åsikter.

All information dokumenteras och gruppernas resultat sammanställs i en rapport som ger konkreta förslag till hur strukturen bör se ut med rekommendationer på rubriker och flöden.