Workshop Mål och syfte


När ni utfört en Web Service Index (WSI) undersökning och känner att ni behöver hjälp för att samla alla i organisationen då passar det att utföra en workshop. Syftet är att få med alla i organisationen och prioritera utvecklingsarbetet. Vi tar fram en handlingsplan på kort- och lång sikt med utgångspunkt från den utförda indexundersökningen.

Arbetet utförs under en heldag med representanter från er verksamhet. Vi börjar med att gå igenom resultat från WSI undersökningen där ni tydligt ser era styrkor och svagheter mot bransch och riksindex. Fritextsvar och prioriteringsmatriser från er WSI-undersökning visar vad användarna vill att ni ska fokusera på och förbättra. Som inspiration får ni se exempel på hur andra företag har löst olika situationer.

Ni delas in i grupper för att jobba med besökarnas fritextsvar. Alla grupper sorterar svar och jobbar med frågor inom olika områden. Slutligen får deltagarna besluta om vilka områden som bör prioriteras och inom vilken tidsram.

WSA sammanställer en rapport som beskriver vad ni kommit fram till samt vad som bör prioriteras inklusive en åtgärdslista. Med hjälp av prioriteringslistan kan ni lätt pricka av arbetet.