Benchmarkundersökningar


Vi frågar era besökare och användare om er sajt/app. Informationen sammanställs och analyseras av oss, ni får en rapport och en sammanfattning av resultaten vid ett personligt avrapporteringsmöte med analytiker.

Vår Web Service Index-undersökning ger dig svar på frågor som:

  • Vad tycker era besökare är viktigt?
  • Hur bra är ni i förhållande till andra?
  • Vad ska ni prioritera för att höja er servicekvalitet?
  • Vilka är era besökare och vad vill de veta?
  • Är det skillnad på upplevelsen beroende på mobilenhet?

Vad får ni?

Ni får ett statistiskt säkerställt underlag med diagram, tabeller och öppna svar. Underlaget ger viktig information om vilka besökarna är och deras åsikter. Undersökningen ger ett index på hur ni ligger till mot andra sajter/appar i er bransch samt en prioriteringslista med faktorer som är viktiga att ta ställning till.

mobilt-användarvänlighet

Bilden ovan visar ett exempel på resultatet i området användarvänlighet. 

Resultatet av undersökningen bryts sen ner på olika demografiska faktorer/målgruppsanalys. Detta för att se om olika besökare är mer nöjda än andra. Det är även viktigt att analyser vilken enhet de använder, påverkas resultatet av om det är en iPhone eller Android användare?

I analysen tas även med öppna svar från användarna för att öka insikten och förståelsen i resultatet. Detta används även i de observationer på den mobila lösningen som våra analytiker gör för exemplifiera och se möjligheter till förbättring.

 

Exempel på öppna svar:

”Sparade sökningar, så man slipper gå samma väg igen.. Men det kanske bevakningarna är till för?”

”Buggar som kan uppstå, ibland ligger appen nere eller att man inte kan göra en sökning.”

”Kunna göra fritextsökningar med avancerade inställningar såsom geografisk avgränsning etc.”

”För många steg med under menyer innan man kommer till varorna. Tyckte den gamla sidan var mer överskådlig.”

”Jag saknar att kunna lägga produkter på en sparad sida  för att sen gå tillbaka till den sparade sidan typ favoriter än att söka igen.”

 

Till avrapporteringen efter genomförd undersökning görs en analys av er webbplats av en av våra analytiker.  I avrapporteringen tar vi upp  olika förbättringsområden, användarnas omdömen och kommentarer om er mobila lösning samt hur det ser ut nedbrutet på målgrupper mm. till detta görs observationer. Allt för att ni ska få en ökad insikt och ett starkt beslutsunderlag för att driva er mobila sajt/app vidare till att bli effektivare för er och era användare.

Hur?

Web Service Indexundersökning genomförs på er sajt/app som en lagerpopup. Ett slumpmässigt urval besökare får förfrågan om de vill delta i undersökningen. Urvalet baseras på det antal besökare som er sajt/app har.

När?

Normalt är mätperioden en månad. Många verksamheter mäter före och efter omstrukturering av webbplatsen/appen.

Vilka områden ställer vi frågor om?

Besökarna får svara på frågor som handlar om användarvänlighet, information och design. I alla webbundersökningar ingår målgruppsfrågor om kön, ålder och besöksfrekvens. Vi hjälper er även att utforma skräddarsydda frågor som passar er mobilalösning och det ni vill veta mer om. I mobilundersökningar ingår även data från användarna, vilken mobil, webbläsare och vilket operativsystem som används.

Teknikdata

I undersökningen så ingår det att ni får ert resultat nedbrutet på teknisk data så som operativsystem (iPhone/Android), enhet och webbläsare.

Röster från våra kunder

Hur har WSI-undersökningen bidragit till ert arbete hittills?
– Den är framförallt ett verktyg för att se vad vi ska prioritera framåt. Den bidrar också till ett engagemang för alla i teamet som jobbar med appen.
– Att nå ett högt WSI-värde är ett viktigt mål som vi strävar mot och som bekräftar att vårt kunddrivna arbetssätt är lyckosamt.

Matilda Ringström, chef digitala kundmöten på Länsförsäkringar. [Läs hela intervjun här»]

 

Vilken var den viktigaste anledningen till att ni gjorde en WSI-undersökning under året som var?
– Det var länge sedan vi gjorde den här typen av bred undersökning. Vi står inför ett antal större förändringar på sajten och det är också viktigt att få ett jämförelsevärde, eftersom vi befinner oss i en tuff konkurrenssituation med andra matsajter.

David Bodén, senior business digital developer på Arla. [Läs hela intervjun med David här»]

 

Hur bidrar WSI-undersökningen till ert arbete?

– Den är en viktig komponent i vår sammantagna bild av kundernas nöjdhet med appen som enskild kanal. Den ger oss också en måttstock för att se hur vi ligger till jämfört med andra företag.

Ola Andersson, ansvarig externa digitala kanaler, Systembolaget. [Läs hela intervjun med Ola här »]

 

Hur bidrar WSI-undersökningen till ert arbete?

– Vi använder undersökningen för att sätta riktning på vilka delar vi behöver fokusera på. Och för att få veta hur ny funktionalitet upplevs av våra användare. Vi lägger också mycket tid på att gå igenom alla fritextsvar för att ta fasta på vilka behoven är, de ger en bra och nyanserad bild av var fokus bör läggas.  Det är också en bekräftelse bakåt

Maria Dadras, produktägare för appen på Arbetsförmedlingen. [Läs hela intervjun med Maria här »]

 

Vill du veta hur vi kan ge dig ökad insikt om er mobilalösning?

Kontakta oss så berättar vi mer. Vi älskar att analysera webbplatser.

Kontakta oss