Webbinar 19 september: Trendrapport 2018


Välkommen till Web Service Awards webbinar om trendrapporten Hur mår Sveriges webbplatser 2018.

Under webbinaret kommer vi att gå igenom resultatet och slutsatser från den djupgående rapporten: Hur mår Sveriges webbplatser – 2018. Grunden för rapporten är Web Service Awards årliga trendundersökning där webbansvariga på företag, statliga verk, kommuner, landsting och organisationer svarat på frågor om hur de arbetar och hur de ser på framtiden. Under 60 minuter går vi igenom de viktigaste som kommit fram från undersökningen.
Webbinaret kommer att köras som ett Skype-möte. Om ni inte har Skype så kan ni ladda ner det kostnadsfritt på Skypes webbplats.

Tillfälle

Onsdagen den 19 september kl. 09:00 – 10:00 – Fullsatt 

Webbinaret är tyvärr fullsatt. Om det finns intresse så kan vi göra ett nytt webbinar under hösten. Kontakta gärna oss och meddela intresse.