Webbinar 2019-10-09: inspelning


Webbinar: Hur mår Sveriges webbplatser – 2019.

Under 45 minuter går Pierre Du Rietz igenom de viktigaste slutsatserna som kommit fram från trendundersökningen.