Länsförsäkringar: Kundens behov kommer alltid först


Kund eller inte, privat eller via företaget: de flesta som kommer till Länsförsäkringars webbplats har ett specifikt ärende. Att sköta vardagsekonomin, kolla upp en försäkring eller hitta kontaktuppgifter. Matilda Ringström är chef för Digitala möten och ansvarar för att det ska gå så enkelt och smidigt som möjligt.
– Vår viktigaste uppgift är att se till att varje kund kan utföra sitt ärende, säger Matilda Ringström, Chef för Digitala kundmöten på Länsförsäkringar.
– Det första vi ser på när vi prioriterar vårt arbete är: finns det ett kundbehov, är det vi vlll göra i enlighet med vad kunderna efterfrågar och skapar det affärsnytta?
Länsförsäkringars öppna webbplats lanserades 2014 och ligger Episerver.

Vilket eller vilka är de primära syftena med er webbplats?
– Att informera om vårt erbjudande och sortiment. Här kan kunderna köpa och administrera våra produkter och tjänster samt få expertråd och tips.

Vem eller vilka ansvarar för webbplatsens innehåll, utseende och funktionalitet?
– Avdelningen jag ansvarar för. Digitala kundmöten heter den.
– Totalt är vi 20 personer som jobbar med webbplatsen. I teamet ingår produktägare, designers, redaktörer, utvecklare och testare.

Arbetar ni tillsammans med några externa partner kring webbsidan?
– Ja, vi arbetar med Screen Interaction, Valtech, Evry och Konsultbolag1.

Vilka är de starkaste fördelarna med den plattform ni jobbar med?
– Den är enkel och flexibel. Det är bra att man kan återanvända innehåll när man ändrar på ett ställe.

Vilka av webbplatsens funktioner är mest uppskattade och använda?
– Det är att köpa bilförsäkring, ansöka om bolån samt att logga in för att göra sina bankärenden.

Hur arbetar ni för att hålla kvaliteten uppe på innehållet?
– Vi jobbar väldigt agilt med ständiga förbättringar och utgår hela tiden från kundinsikter.

Hur mäter ni målgruppens upplevelse av innehåll och funktion och för att förbättra innehåll och teknik?
– Användartester, tyck till på sidan-funktionaliteten och undersökningar. Inte minst är WSI-undersökningen en viktig del.

Vad var den viktigaste anledningen till att ni gjorde en WSI-undersökning under året som var?
– För att få kundinsikter och en förståelse för vad vi har förbättrat och vad som kan bli ännu bättre.

Hur bidrar den undersökningen till ert arbete?
– Det är dels en bekräftelse bakåt, men framförallt ett verktyg för att se vad vi ska prioritera framåt och förbättra sajten på rätt ställen.

Varför är ni/tror du att ni är nominerade i Web Service Award i år?
– Vårt kunddrivna arbetssätt och vårt fokus på att kunden ska lyckas med sitt ärende och inte störas av massa brus. Nu när vi har jobbat ett tag med det, att involvera kunderna i utvecklingen och prioritera deras behov, börjar det ge effekt. Det ökar kundnöjdheten. Vi har lyckats helt enkelt.

Vad tänker ni förbättra ytterligare under 2016?
– Vi har fått igång ett bra arbetssätt med bra team och jobbar mycket med användbarhet, design och SEO och så vidare. Men vi vill förfina våra arbetssätt ännu mer och öka takten, faktiskt. Vi ser att kunderna efterfrågar mycket och vi har själva höga ambitioner.

Matilda Ringström, Chef för Digitala kundmöten på Länsförsäkringar.

Matilda Ringström, Chef för Digitala kundmöten på Länsförsäkringar.

 

Läs mer om de nominerade i Web Service Award här »

Vinnarna i varje kategori korades på WSA-dagen den 27 januari på Nalen, Stockholm. Läs mer om WSA-dagen här »

Gör som de bästa arbeta med användarna i fokus! Genom att göra en digital analys så får ni reda på vad era besökares beteende och vad de tycker om er webbplats. Läs mer om digital analys här »