WSA-dagen 2001


Följande webbplatser och intranät är nominerade till Web Service Award 2000:

Information och Service

  • Bilprovningen (Vinnare)
  • AMS
  • DN
  • Sweden Hotels

E-handel

  • Matomera.se (Vinnare)
  • BoI
  • Fleur de Santé
  • Hööks Hästsport