WSA-dagen 2007


Tema: Webben som socialt medium

Vinnare – Information & Service

Prevent (www.prevent.se)

Juryns motivering:

Den vinnande webbplatsen utmärks av en hög grad av användarvänlighet. Det är lätt för besökarna att hitta och de får till en mycket hög grad den information som de efterfrågar. Deras stora omtanke för besökarna yttrar sig även i det snabba sätt som de svarar på e-post.

– Ett jättestort erkännande för en liten organisation som arbetar inom ett så pass viktigt men kanske okänt område. Eftersom målgruppen är bred och spridd över hela landet så är det viktigt att informationen är väl anpassad till dem vilket är en utmaning. Vi tillhandahåller praktiska verktyg för alla som vill förbättra sin arbetsmiljö på alla nivåer och resultaten av undersökningen stämmer väl överens med andra kundundersökningar som vi gjort, säger Annika Pålsson, webbsamordnare och Maria Claësson, informationsassistent på Prevent.

Övriga nominerade:

Vinnare – Samhällskommunikation

Sveriges Radio (www.sr.se)

Juryns motivering:

Den vinnande webbplatsen är mycket välbesökt och uppskattad av besökarna. Trots webbplatsens komplexitet och mångfald upplever besökarna den som enkel att använda sig av och navigera sig runt på. Den har dessutom fått bästa resultat genom tiderna i sin bransch. Den vinnande webbplatsen utmärker sig dessutom även genom att på ett lättillgängligt sätt utnyttja de interaktiva möjligheter som finns för webbplatser.

– Det som gör det här extra roligt är att basen är användarnas betyg. Hela priset är grundat i de faktiska användarnas uppfattning om sajten. Att de tycker att vi gör ett så bra arbete är hedrande och att dessutom vinna gör det verkligen inte sämre! Radion är över 80 år i Sverige men på nätet har den fått ett nytt liv. Mats Åkerlund, chef för Nya Medier på Sveriges Radio.

Övriga nominerade:

Vinnare – E-Handel

Bokus (www.bokus.se)

Juryns motivering:

Den vinnande webbplatsen utmärks av en hög känsla för sina besökares och kunders behov. Den präglas av en stark kundservice och har på alla områden en hög kompetens när det gäller att ta tillvara sina besökare. Den har även tagit till sig nya sätt att engagera sina besökare och ge dem än mer än produkten.

– Det roliga är just att det är användarna som lämnar sina omdömen. Det gör att vi känner en oerhörd stolthet över att kunna ta hand om dem på ett bra sätt. Det visar att allt arbete vi lägger ner dagligen ger bra resultat, säger Emma Danielsson på Bokus.

Bokus har tidigare vunnit kategorin E-handel både 2003 och 2005. De har även fått hedersomnämnande som ”Bäst återkoppling via e-post 2005”, ”Unik utveckling av webbplatsen, med förbättrat resultat varje år” 2004 och ”Årets förbättrare 2002”.

Övriga nominerade: