WSA-dagen 2008


Tema: Utvecklande design för webben – inom och utom organisationen

Vinnare – Information & Service:

Svensk Fastighetsförmedling (www.svenskfast.se)

En snygg, enkel och funktionell webbplats som med sin matnyttiga information lockar besökarna att stanna kvar längre. Utgångspunkten är besökarens behov och webbplatsen har lyckats väl med att målgruppsanpassa innehållet.

Övriga nominerade:

Vinnare – Samhällskommunikation:

Polisen (www.polisen.se)

En mycket stor och komplex webbplats som användarna ändå uppfattar som lättillgänglig och bra, främst inom områdena användarvänlighet, information och kontaktmöjligheter. På ett tydligt sätt har sidan lyckats lyfta fram de viktigaste nyttorna för besökarna så att de är enkelt tillgängliga.

Övriga nominerade:

Vinnare – E-handel:

Malmö Aviation

En tydlig webbplats som tillhandahåller huvudtjänsten åt besökaren på ett enkelt och intuitivt sätt. Besökarna är nöjda med webbplatsens alla aspekter – från att leta datum till genomförd bokning.

Övriga nominerade: