WSA-dagen 2002


Följande webbplatser och intranät är nominerade till Web Service Award 2001:

Information och Service

  • Agria Djurförsäkring (Vinnare)
  • Bilprovningen
  • Postgirot Bank
  • Stadshypotek Bank

E-handel

  • Hööks Hästsport (Vinnare)
  • BoI Nordic
  • Filmmix.com
  • SJ