Web Service Award Wordpress Themes

Rapporter

Web Service Award publicerar årligen, sedan 2006, två olika trendrapporter. Den ena om webbplatser och den andra om intranät. Grunden till rapporterna är undersökningar som besvaras av webbplatsansvariga och intranätansvariga på företag, e-handelsföretag, statliga verk, kommuner, landsting och organisationer. Syftet är att ta reda på hur de upplever sin arbetssituation och kvaliteten på sina webbplatser respektive intranät.

Informationen från alla dessa undersökningar ger våra kunder insikt om trender, teknik, besökares behov och diverse fallgropar man kan hamna i.

Rapporterna går att ladda hem på http://www.webserviceaward.com/nedladdningar.