Hööks: Superpoppis e-handlare för häst- och hund-folket


För 10 000-tals häst- och hundintresserade svenskar är Hööks ett hushållsnamn. Det är här de stillar sina behov (och kanske frestelser) vad gäller utrustning för sin idrott eller hobby. Populariteten förtjänas med bra service – det blev uppenbart i förra årets Web Service Award, där Hööks vann i kategorin e-handel.

Sedan dess har mycket hänt. I samband med omgörning av sajten fick Episerver lämna plats för innehållssystemet Jetshop Elastic, och hela sajten nylanserades i februari förra året.

Ansvarig för sajten och Hööks marknadsföring i övrigt är Robert Kindstrand, som tillsammans med tre medarbetare jobbar aktivt med webbplatsens innehåll såväl som teknik och drift.

– Jetshop direkt har riktigt bra prestanda och admin-gränssnitt, och är väldigt enkelt att arbeta med för olika länder. Det gör vardagen enklare för oss som arbetar med sajten varje dag, berättar han.

Vilken funktion fyller er webbplats?

– Den är navet i all vår kommunikation med kunden, oavsett om man ska handla i butiker eller online.

Vem vänder sig sajten till?

– På sajten vänder vi oss till alla häst- och hundintresserade. Största målgruppen är kvinnor 18-45. Vi har en hög målsättning: att bli förstahandsvalet för alla hästintresserade på den nordiska marknaden.

Vilka av webbplatsens funktioner är mest uppskattade och använda av besökarna?

– Sortiments- och produktinformationen är viktigast för våra kunder. Det ställer krav på oss att alltid ha tydlig och bra information om vårt stora utbud.
– Vi har också många besökare som vill se lagerstatus på sin lokala butik.

Hur arbetar ni för att utveckla relevant och kvalitativt innehåll på webbplatsen?

– Fokus ligger på att sätta kunden i första hand. Vilken information vill kunden ha? Vad saknar denne idag?
– Här har vi stor nytta av WSI-rapporten och vi jobbar ständigt med att ge kunden den information som behövs för att ta ett köpbeslut. Lika viktigt är det att rensa bort irrelevant information så det blir enkelt och tydligt.

Hur arbetar ni för att skapa hög tillgänglighet och användarvänlighet på webbplatsen?

– Vi jobbar ständigt med utveckling och KPIer tillsammans med våra partners. Vi sätter upp tydliga mål och utvärderar alla prioriteringar så att de hjälper våra kunder till bättre navigation och upplevelse.
– Vi ser betydelsen av att alla partner har samma målbild, då driver vi affären framåt.

Hur mäter ni målgruppens upplevelse av innehåll och funktioner vid sidan av WSI?

– Idag med alla sociala kanaler så får vi dagligen åsikter om vårt jobb. Vi jobbar också mycket med GA samt lite olika undersökningar via vår mediabyrå TBS.

Vilken var den viktigaste anledningen till att ni gjorde en WSI-undersökning under året som var?

– Vi vill aldrig vara nöjd och alltid lyssna på kunden. Undersökningen ger oss svar direkt kring vad vi ska utveckla och jobba med framöver, men också ett kvitto på om våra förändringar har gett resultat.

Hur har undersökningen bidragit till ert arbete hittills?

– Vi genomförde undersökningen helt nyligen, men resultatet ska in i våra planeringsmöten för en bättre webbplats 2018.

Vilka av webbplatsens egenskaper tror du har störst betydelse för att ni är nominerade i WSA i år igen?

– Tydlig navigering, bra produktinformation och sortiment, aktuell lagerstatus i våra 52 butiker, smidig kassa samt ett starkt varumärke.

Vilka utvecklingsplaner har ni för 2018?

– Det handlar om allt från sortiment till logistik, men också en del innovativa lösningar för en bättre kundupplevelse!

Robert Kindstrand