Arbetsmiljöverket: Fjolårsvinnare med lojala besökare


Totalt åtta personer jobbar med Arbetsmiljöverkets webbplats, som lanserades 2015 och vann WSA för 2016. Sajten Av.se ska vara ett stöd för personer som har ansvar för arbetsmiljö, som berörs av arbetsmiljölagen eller annan lagstiftning Arbetsmiljöverket har ansvar för.

– Den ska också bidra till att våra intressenter blir mer aktiva i sitt arbetsmiljöarbete, berättar Martina Nicklasson, webbredaktör och förvaltningsledare för webbplatsen.

Tillsammans med webbredaktionen och it-enheten är det hon som fyller sajten med innehåll och ser till att den fungerar som den ska.

Vem vänder sig sajten till?

– Våra primära målgrupper är arbetsgivare, skyddsombud och arbetstagare.

Vilka funktioner är mest uppskattade och använda?

– Arbetsmiljölagen, arbetstidslagen och våra föreskrifter är det som är mest välbesökt på webbplatsen. Våra checklistor används också mycket.

Vilken är den främsta fördelen med er tekniska plattform, Episerver?

– Den är relativt användarvänlig och enkel att arbeta med redaktionellt.

Hur arbetar ni för att utveckla relevant och kvalitativt innehåll?

– Vi genomför undersökningar, till exempel WSA-undersökningen, analyserar statistik och intervjuar våra målgrupper utifrån tjänstedesignmetoden.

Hur arbetar ni för att skapa hög tillgänglighet och användarvänlighet på Av.se?

– Vi har som mål att uppnå WCAG 2.0. Redan när vi lanserade hade vi höga krav på tillgänglighet och ett samarbete med Funka.
– Sedan dess har vi jobbat internt med både den tekniska och innehållsmässiga tillgängligheten, och förra året gjorde vi en WCAG-revision som gav ett bra resultat.

Vid sidan av WSI, hur mäter ni målgruppens upplevelse av innehåll och funktioner?

– Vi använder oss framför allt av vårt statistikverktyg, i dagsläget Google Analytics.

Vilken var den viktigaste anledningen till att ni gjorde en WSI-undersökning under året som var?

– Sedan lanseringen av Av.se 2015 har vi en uppföljningsplan där WSI ingår.

Hur har undersökningen bidragit till ert arbete hittills?

– Vi har inte hunnit gå igenom undersökningen i detalj eftersom vi genomförde den i slutet av året, men vi hoppas att vi kan få bra input för att utveckla framför allt vårt innehåll.

Vilka egenskaper hos Av.se tror du har störst betydelse för att ni är nominerade i WSA?

– Att vi har lojala besökare. Vi vet att skyddsombuden runt om i landet uppskattar det vi gör, så ett stort tack till dem.

Vilka utvecklingsplaner har ni för 2018?

– Under 2018 ska vi fokusera på att intervjua våra målgrupper enligt tjänstedesignmetoden. Vi kommer att se vad de har för behov av stöd och får då ett bra underlag till utveckling av bland annat webbplatsen.

Arbetsmiljöverkets webbredaktion.
Övre raden från vänster: Magnus Moström, webbredaktör, Oskar Wedahl, webbredaktör, Emelie Östergren, webbredaktör.
Nedre raden från vänster: Martina Nicklasson, webbredaktör och förvaltningsledare, Rasmus Wahlberg, webbredaktör, Auri Andersson, webbredaktör.
Saknas på bilden gör Maria Hägglöf, webbredaktör.