Mycket nytt på företagarnas favorit Verksamt.se under 2018


Verksamt.se är en webbplats som hjälper människor med sitt företagande, både de som ännu inte startat företag och aktiva företagare. På sajten ska de enkelt hitta information som hjälper dem i företagandet.

– Vår primära målgrupp är personer som vill starta eller redan driver och vill utveckla sitt företag. Vi vänder oss också till ombud och rådgivare som kostnadsfritt stöttar företagaren i sitt företagande, berättar Lotta Ruokonen, utvecklingsansvarig för Verksamt.se.
Sajten drivs av myndigheterna Tillväxtverket och Bolagsverket, men ytterligare myndigheter samverkar kring den. Redaktionen och utvecklingsteamen består i dagsläget av ca 20 personer totalt. Därtill tillkommer ungefär 20 personer som på ett eller annat sätt bidrar till verksamt.se.

Vilka funktioner på Verksamt.se är mest uppskattade av besökarna?

– Alla våra e-tjänster i det inloggade läget används i hög grad. Vi har till exempel tjänster för att ansöka om F-skatt, momsregistrering och att registrera företag eller förening.
– I det oinloggade läget är våra räkneverktyg väldigt uppskattade. Användaren kan till exempel räkna ut vad en anställd kostar eller hur mycket skatt hen behöver betala.
– Vi har också välbesökta tjänster för att söka företagsnamn, hitta rådgivare och skapa olika typer av checklistor.

Vilken är den främsta fördelen med er tekniska plattform?

– Vi arbetar i open source-verktyget Liferay Portal. Den kopplar ihop Verksamt.se med myndigheternas e-tjänster på ett bra sätt.

Hur arbetar ni för att utveckla relevant och kvalitativt innehåll?

– Vi har en kontinuerlig dialog med alla de myndigheter som har innehåll på sajten för att säkerställa att den är uppdaterad och aktuell. Vi genomför också användarundersökningar löpande och är mycket måna om att hela tiden sätta användaren i fokus i det vi tar fram på Verksamt.se.

Hur arbetar ni med tillgänglighet och användarvänlighet?

– Vi har under 2017 utbildat våra redaktörer och utvecklare i tillgänglighetsfrågor. Vi har också ett UX-team som arbetar med att hela tiden se till att användarupplevelsen blir så bra som möjligt i allt det vi gör på Verksamt.se.

Vid sidan av WSI, hur mäter ni målgruppens upplevelse av innehåll och funktioner?

– Vi genomför löpande användartester, intervjuer och enkäter. Vi bevakar webbstatistiken och genomför analyser för att kunna förbättra användarupplevelsen. Det är väldigt viktigt för oss att ta reda på vad besökarna har för behov och hur de upplever Verksamt.se!

Vilken var den viktigaste anledningen till att ni gjorde en WSI-undersökning 2017?

– Vi har beställt en WSI-undersökning så gott som årligen sedan 2011 och vill ha en kontinuitet för att kunna följa utvecklingen.
– Vi tycker också att det är bra att kunna ta del av den branschindex som finns i undersökningen, där vi kan jämföra oss mot andra myndigheter för att se att vi stannar på en hög nivå i resultatet och att våra användare ger oss fortsatt högt förtroende.

Hur har undersökningen bidragit till ert arbete hittills?

– Vi kommer att gå igenom resultatet i samverkan. Hittills har respektive drivande myndighet gått igenom svaren på eget håll. Erfarenheten från föregående år visar att WSI ger viktig information om hur vi ska arbeta med Verksamt.se framåt.
– Fritextsvaren har hittills givit oss viktig input för att rama in vilka aktiviteter vi ska genomföra i utvecklingen av sajten.

Vilka egenskaper hos er webbplats tror du har störst betydelse för att ni är nominerade i Web Service Award i år?

– Alla som arbetar med Verksamt.se har hela tiden besökaren i fokus. Vi hoppas att det vi lägger upp på webbplatsen därför möter besökaren på dennes villkor och därmed blir lättillgängligt och till hjälp i företagandet!

Vilka utvecklingsplaner har ni för webbplatsen under 2018?

– Det finns en del direktiv och förordningar som alla behöver möta, till exempel EUs nya dataskyddsförordning, GDPR, och EU-förordningen eIDAS som säger att myndigheter ska tillåta människor i ett EU- eller EES-land att logga in på andra EU- eller EES-länders webbplatser med sin nationella e-legitimation, så dessa är självklara i utvecklingsplanerna.
– Vi kommer också att satsa på ett litet designlyft av sajten och att ta fram ett förbättrat verktyg där besökaren matchas med relevant innehåll.
– Vi har också ett spännande regeringsuppdrag tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) som går under namnet Serverat, där vi arbetar för att besökaren genom checklistor kan få vägledning och guidning till relevant informationslämning och -hämtning.

Utvecklingsansvarig Lotta Ruokonen är en av 20 personer som jobbar heltid med Verksamt.se.