Uhr.se – funktionell webb för studenter och beslutsfattare


Sedan 2012 har myndigheten Universitets- och högskolerådet servat svenska och utländska studenter, högskoleanställda, politiker, journalister och mängder av andra med information kring studier på svenska universitet och högskolor. Sajten Uhr.se är ingången till flera olika webbplatser med specifika funktioner, från antagningsbesked till tekniskt stöd för det svenska högskoleväsendet.

– Vår webbplats Uhr.se är myndighetens huvudkanal och ansikte utåt. Via webbplatsen får besökaren på ett enhetligt sätt information om all vår verksamhet och det blir enkelt för medborgarna att använda våra tjänster.
Det säger Torkel Holmström, webbansvarig kommunikatör på UHR.

Tillsammans med fem andra personer, en för varje avdelning på UHR, sitter han varje vecka i ett redaktionsmöte där de diskuterar sajtens innehåll. Vid sidan av dem finns ett antal redaktörer för olika specialområden på sajten, det är ett par personer på enheten för systemdrift som har hand om det tekniska arbetet, och UHR arbetar med Valtech för support och vidareutveckling.

– Webbplatsen startades 2012, men en större ombyggnad blev klar 2015. Då fick den sitt nuvarande utseende, och tanken med omgörningen var att göra den gemensamma myndighetswebbplatsen uhr.se mer anpassad till besökarnas ärende och att leda dem rätt. Att få UHRs webbplatser att följa myndighetens grafiska profil var också viktigt.

Vilka funktioner på Uhr.se är mest uppskattade av besökarna?

– Mest besökta är information om statistik för antagning till högskolan och (bedömning av utländsk utbildning).

Vilken är den främsta fördelen med Episerver?

– En av fördelarna är att gränssnittet är enkelt för redaktörerna. Det finns också många moduler och applikationer inom Epi-familjen.
– En annan aspekt är att vi har strävar efter att ha samma tekniska lösning på alla våra webbplatser och att det ska fungera bra med våra egenutvecklade system, vilka är centrala i vår verksamhet.

Hur arbetar ni för att utveckla relevant och kvalitativt innehåll?

– Vi har som sagt redaktionella möten en gång i veckan. Sedan har de olika verksamheterna och avdelningarna eget ansvar för innehållet inom sina respektive områden.

Hur arbetar ni med tillgänglighet och användarvänlighet?

– Uhr.se ska vara tillgänglig och uppfylla WCAG 2.0 AA. Målet är att webbplatsen ska kunna användas av största möjliga besökarkrets, oavsett ålder, kön, förmåga eller kulturell bakgrund. Vi använder oss av verktyget Readspeaker, som är ett text-till-tal-tekniskt hjälpmedel. Texter om webbplatsen och myndigheten finns på minoritetsspråk. Vi bedriver också klarspråksarbete.

Vid sidan av WSI, hur mäter ni målgruppens upplevelse av innehåll och funktioner?

– Genom olika användarundersökningar, oftast i samband med utvecklingsinsatser. När vi ska utveckla en tjänst eller funktion gör vi researcharbete för att förstå användarnas behov och kunna ta fram rätt design.

Vilken var den viktigaste anledningen till att ni gjorde en WSI-undersökning under året som var?

– Vi behövde en bild av besökarna på webbplatsen för att kunna ge dem ännu större nytta. Det var viktigt för utvecklingen av webbplatsen.

Hur har undersökningen bidragit till ert arbete hittills?

– Den bekräftade vår bild av besökarna och deras mönster.

Vilka egenskaper hos er webbplats tror du har störst betydelse för att ni är nominerade i Web Service Award i år?

– Att vi har ett högt nöjd användare-index. Detta gäller såväl Uhr.se som underdelarna bedömningstjänsten och vägledarsidorna.

Vilka utvecklingsplaner har ni för webbplatsen under 2018?

– Vi kommer att göra en större omgörning av webbplatsen för att göra den mer levande med kortare vägar till relevant information. Det handlar både om struktur och form.

Torkel Holmström är kommunikatör med ansvar för webben hos Universitets- och högskolerådet, UHR.