Ständiga tester håller Agria.se nära besökaren


För Agria är årets nominering i WSA en chans att för tredje gången prisas för sin användartillvändhet – tidigare har det hänt både 2015 och 2005.

Agria.se ska vara en webbplats där djurägare, blivande djurägare och lantbrukare får svar på frågor och erbjudande om digitala lösningar för Agrias försäkringar.

– De delar på webben som är mest besökta och uppskattade är Mitt Agria, våra artiklar och vår information om djurvård- och hälsa, funktionen för att teckna försäkring och våra bloggar.

Det berättar Kaj Holmberg, chef för verksamhetssystem på Agria Djurförsäkring, som tillsammans med fem personer på webb- och kommunikationsavdelningen, med digitalbyrån Valtech och en extern driftleverantör driver och vidareutvecklar sajtens innehåll och teknik.

Vilken är den främsta fördelen med er tekniska plattform, Episerver?

– Den ger ökad flexibilitet, snabbare time to market och minskat behov av utvecklarresurser.

Hur arbetar ni för att utveckla relevant och kvalitativt innehåll?

– Vi analyserar aktivt, ställer frågor och lyssnar på kunders synpunkter.

Hur arbetar ni för att skapa hög tillgänglighet och användarvänlighet?

– Vi har verktyg för att mäta tillgänglighet med larmfunktioner och vi jobbar kontinuerligt med användartester och A/B-tester.

Vid sidan av WSI, hur mäter ni besökarnas upplevelse av innehåll och funktioner?

– Vi gör kontinuerliga användningstester. Vi jobbar strukturerat med kundsynpunkter som kommer in via olika kanaler, och via verktyg som Google Analytics och Hotjar kan vi fånga upp brister som bör åtgärdas.

Vilken var den viktigaste anledningen till att ni gjorde en WSI-undersökning under året som var?

– Vi hade vidareutvecklat webben med nya funktioner och nytt inloggat möte sedan förra mätningen, samt att WSA ger oss möjlighet att få feedback från en stor mängd användare.

Hur har undersökningen bidragit till ert arbete hittills?

– Vi hoppas på att få bekräftelse på det vi gjort är rätt och givetvis nya inspel på förbättringsområden.

Vilka egenskaper hos Agria.se tror du har störst betydelse för att ni är nominerade i Web Service Award i år?

– Vi har fortsatt att utgå från besökarnas behov och vidareutvecklat funktioner som vi hela tiden mäter, testar och åtgärdar på olika sätt. Dessutom har vi jobbat hårt med mobilitet då majoriteten av kunderna kommer via mobila enheter.

Vilka utvecklingsplaner har ni för Agria.se under 2018?

– Lägga ännu större fokus på att optimera användarupplevelsen och vara så relevanta som möjligt, samt att jobba med mindre leveranser för att snabbare möta marknaden.

Agria är också nominerade i kategorin Mobilt.

Bild på Kaj Holmberg (med hund)

Kaj Holmberg är chef för verksamhetssystem på Agria Djurförsäkring.