Mobilbesök är nu i majoritet på Familjebostäders webbplats


Hyresavier, felanmälningar och tvättstugebokningar. Besökarna på Familjebostäders webbplats är oftast hyresgäster i bolagets fastighetsbestånd och deras ärende är för det mesta att genomföra praktiska åtgärder.

Mia Wester Carlsson är kommunikatör på Familjebostäder och den som tillsammans med it-projektledaren Anders Johansson har det övergripande ansvaret för webbplatsens innehåll, utseende och funktionalitet.

– Jag och Anders leder förvaltnings- och utvecklingsarbetet. För det redaktionella innehållet ansvarar fem kommunikatörer på Familjebostäders kommunikationsavdelning, och cirka fem personer hos vår förvaltningspartner Consid arbetar med support, förvaltning och utveckling, berättar Mia Wester Carlsson.

Sajten är från 2014.

Vilket eller vilka är de primära syftena med er webbplats?

– Det övergripande målet är att stödja en utvecklad digitaliserad hyresgästrelation. Våra hyresgäster ska exempelvis i allt större utsträckning kunna utföra tjänster på Mina sidor. Detta bidrar också till en ökad effektivitet internt på bolaget.
– Våra hyresgäster ska uppleva webbplatsen som modern, kund- och tjänsteorienterad.

Vem vänder sig­ sajten till?

– Vår primära målgrupp är våra befintliga hyresgäster.

Vilka av webbplatsens funktioner är mest uppskattade och använda?

– Mina sidor, som man når med inloggning. Framför allt tjänsterna felanmälan och tvättstugebokning används mycket. Många använder också funktioner som kretsar kring hyresavin, till exempel autogiro och betalningsstatus.

Vilken är den främsta fördelen med Episerver?

– Att det är ett standardiserat system, flexibelt och ur redaktörssynpunkt användarvänligt.

Hur arbetar ni för att utveckla relevant och kvalitativt innehåll på webbplatsen?

– Vi utgår i första hand från våra hyresgästers behov av information och tjänster. Annat redaktionellt innehåll är kopplat till bolagets varumärkesarbete och uppfyllande av verksamhetsmål. Vi arbetar aktivt med statistik och fördjupade undersökningar.

Hur arbetar ni för att skapa hög tillgänglighet och användarvänlighet?

– I samband med att vi tog fram webbplatsen gjorde vi en revisionsanalys med Funka. För löpande kontroll använder vi verktyget Siteimprove för att säkerställa att webbplatsen uppfyller tillgänglighetsprotokollet WCAG 2.0 nivå AA.

Vid sidan av WSI, hur mäter ni målgruppens upplevelse av innehåll och funktioner ?

– Vår årliga kundenkät innehåller även frågor kring webbplatsen och tjänsterna på Mina sidor. Vi får också in respons via de kontakter som till exempel vår kundservice har med våra hyresgäster.

Vilken var den viktigaste anledningen till att ni gjorde en WSI-undersökning under året som var?

– Vi har återkommande gjort undersökningar och det var helt enkelt dags att göra en igen.

Hur har undersökningen bidragit till ert arbete hittills?

– Vi utgår alltid ifrån resultatet för att prioritera ytterligare utvecklingsinsatser på webbplatsen. Lika viktigt är att även använda resultatet för att initiera verksamhetsutveckling internt.

Vilka egenskaper hos er webbplats tror du har störst betydelse för att ni är nominerade i år?

– Vi fokuserar starkt på användarvänligheten och hyresgästens upplevelse av tjänsterna på Mina sidor. Den allra mest använda tjänsten – felanmälan – har förenklats och förtydligats rejält.
– En annan förbättring det senaste året är möjligheten att logga in med mobilt bank-id, något som underlättar mycket för våra besökare.
– Nära 60 procent av våra besökare kommer in via mobilen idag. Vi utgår därför alltmer från mobile first och vi har till exempel förbättrat mobilnavigeringen under året.

Vilka utvecklingsplaner har ni för webbplatsen under 2018?

– I december 2018 byter bolaget fastighetssystem. Då mycket data hämtas härifrån till Mina sidor kommer en stor utmaning bli att göra om dessa för att behålla och vässa e-tjänster och service. Bland en mängd insatser kan nämnas en aktiv satsning för digitalt kontraktstecknande för garage/p-platser och förråd.

Mia Wester Carlsson, kommunikatör på Familjebostäder

Anders Johansson, it-projektledare på Familjebostäder.